Hz. Muhammed’in Evi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in evi ne zaman ve nerede yaptırılmıştır? Evinin özellikleri nedir, evi hakkında bilgi.

Hz. Muhammed’in Evi

Hz. Muhammed’in Evi, Medine’ye hicret ettikten (622) sonra Hz. Muhammed’in yaptırdığı ev. Hiçbir izi kalmamıştır ve üzerine bilinenler yalnızca kaynaklardaki tanımlamalarla sınırlıdır. Çeşitli araştırmacıların bu bilgilere dayanarak yaptığı rekonstrüksiyon denemeleri arasında da farklar vardır.

Kaynaklarda Hz. Muhammed’in kente girdikten sonra devesinin ilk durduğu yerdeki araziyi satın alarak evini buraya yaptırdığı anlatılmaktadır. Bu, Arabistan’da yaygın olan tarzda düzenlenmiş bir evdi (dâr). 3-3,5 m yüksekliğindeki bir duvarla çevrilerek, kenarları yaklaşık 55 m uzunluğunda kare biçimli bir avlu oluşturulmuştu. Duvarın alt bölümü taştan, üstü kerpiçtendi. Doğu duvarı boyunca, güney ucundan başlayarak yan yana dokuz tane oda sıralanmıştı. Hz. Muhammed’le ailesinin yaşadığı bu odalardan ilk yapılan dört tanesinin duvarları kerpiçten, sonradan eklenen öbürlerininki ise üstü çamurla sıvanmış ağaç dallarındandı. Hepsinin damı palmiye yapraklarıyla örtülmüş, bunların üstü çamurla sıvanmıştı. Her odanın avluya açılan bir kapısı vardı. Bazı kaynaklara göre bu odalar avlu duvarına içeriden, bazı kaynaklara göre de dışarıdan bitişmişti. Avluya üç kapıdan giriliyordu. Bunlardan biri doğu duvarında, oda sırasından hemen sonra, ikincisi batı duvarında, üçüncüsü de güney duvarının ortasındaydı. Kuzey duvarının batı ucunda, Hz. Muhammed’le birlikte Medine’ye gelenlerden ev bark edinememiş olanların barındığı bir sundurma yapılmıştı. Kuzey duvarı aynı zamanda Kudüs yönüne bakıyordu ve başlangıçta Müslümanlarca Kudüs kıble olarak kabul edildiğinden, topluca namaz bu duvara dönülerek kılınıyordu. 624’te namaz yönü Kâbe olarak değiştirildi. Bunun üzerine güney duvarındaki kapı örtülerek burası kıble kabul edildi, kuzey duvarının ortasına da yeni bir kapı açıldı. Gündüz namaz kılanları güneşten korumak için güney duvarı boyunca bir zullai*) yapıldı. Birkaç sıra ağaç direk dikilip üzerilerine palmiye yapraklan örtülerek oluşturulan bu gölgelik, ayakta durulduğunda elle dokunulabilecek bir yükseklikteydi. Bu plan düzeni, sonradan Arap camilerinde tekrarlandı ve Anadolu Selçuklularına değin kullanılan enine sahınlı, çok ayaklı cami şemasının ilk örneği oldu.

Hz. Muhammed ölünce (632) avludaki odalardan Hz. Ayşe’ye ait olanın içine gömüldü ve böylece ev Müslümanlar arasında daha kutsal bir özellik kazandı. Avlu daha sonra kuzey ve batı yönünde iki kez genişletildi. Bu değişikliklerle duvarların boyu Hz. Ömer döneminde (639) yaklaşık 63 m’ye, Hz. Osman döneminde de (646) 78 m’ye çıkartıldı. Emevi halifesi I. Velid yapıyı bütünüyle yıktırıp yalnızca Hz. Muhammed’in mezarını koruyarak buraya kâgir bir cami inşa ettirdi (711-712). Zaman içinde pek çok değişikliklere uğrayan ve eklerle genişletilen bu cami, Hz. Muhammed’in mezarıyla birlikte günümüze ulaştı.

Advertisement

Leave A Reply