Hz. Muhammed’in Hicreti Olayı Özeti

4

Hz. Muhammed’in hicretinin özetinin yer aldığı sayfamız. Hicret olayı ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Hicret olayının gerçekleşmesi ile ilgili olarak kısa ve özet bilgiler.

hicretHz. Muhammed (sav.) Allah’ın izni ile Medine (Yesrib)’ye Hicret 622 yılında hicret etmiştir. Müslümanlardan ilk kafile 150 kişi ile göç etmiş ve datıa sonra da guruplar halinde diğer Müslüman olanlar göç etmişlerdir. Yesrib, Medinet’ün-Nebi adıyla da anılmıştır. Hicret yolu üzerinde bulunan Rânûnâ Vâdisi’nde Kuba denilen mevkiye vardıklarında ilk olarak iki rekatlık Cuma Namazı farz kılındı.

Advertisement

Resulullah ilkCuma Hutbesini burada okudu. Bu hutbe aynı zamanda İslam tarihinde ilk okunan hutbe olmuştur. Esad bin Zürare, iki rekatlık Cuma namazını kıldırmak için imamlık yapmıştır. Cuma namazının farz kılındığı bu yere “Mescid-i Cuma” veya “Ğubeyb” adı verilmiştir.

Peygamberimiz on beş gün kadar burada kaldıktan sonra Medine’ye doğru tekrar hareket etmiştir. Efendimiz Medine’ye teşrif ettiğinde devesinin çöktüğü yere en yakın ev, Ebu Eyyüb el-Ensarî (Halid İbn Zeyd) hazretlerinin olduğu için ona misafir oldu. Hz. Halid Peygamberimizin akrabaları olan Neccâr oğullarına mensup idi. Allah’ın elçisi, iki katlı olan o evin alt katında ilk gece kalmıştı. Ancak ev sahibinin ısrarıyla bir gün sonra ikinci kata taşındı.

Mescidi Nebevî’ de müezzinlik görevini Bilâl-ı Habeşî yapıyordu. O bulunmadığı vakitlerde Ebu Mahzûre yahut gözleri âmâ yani görmeyen Amr b. Ümmü Mektum hazretleri yapıyordu. Resulullah, bazı Arap kabilelerin temsilcilerine islam’ı tebliğ ettiği sırada bu âmâ sahabi Onun yanına gelmiş ve bir şeyler konuşmak istemişti. Fakat peygamberimiz gelen elçilerle ilgilendiği için Ümmü Mektum’a öncelik vermediği için Abese suresi nazil olmuş, onunla ilgilenmesi tavsiye edilmiştir. Bu olay, günümüzde engelli insanlara yardımcı olmamızı ve onları asla gör-memezlikten gelmeyeceğimizi göstermektedir.

Hz. Muhammed sadece engellilere değil, çocuklara, yaşlılara, kadınlara ve diğer inançlarda olan kişilere karşı da gayet anlayışlı davranmıştır. Etrafındaki-leri sever, şakalaşır ve onure ederdi. Hiç kimsenin ayıbını yüzüne vurmadığı gibi, kimseyi toplumda dışla-mazdı. Daima yapıcı ve iyilikten yana olmuştur.

Advertisement

Medine’de oturan Yahudi kabileleri;

Beni Nadir Yahudileri,

Beni Kaynuka Yahudileri,

Beni Kurayza Yahudi kabilesidir.

Ayrıca Medine’de Kureyş’in birer kolu olup, aslen Yemenli Kureyşlilerden olan Evs ve Hazreç kabileleri de Yesrib’in varoşlarına yerleşmişlerdi.

Advertisement


4 yorum

Leave A Reply