Hz. Muhammed’in (s.a.v) Doğumu, Çocukluğu ve Gençlik Yılları

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumu ile birlikte çocukluğu ve gençliği ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

hz muhammed

Hz. Muhammed (sav.)’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

Hz. Muhammed (sav.) Fil yılında Mekke’de doğdu. Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak için fillerle Mekke üzerine geldiği için o yıla bu ad verilmiştir. Hz. Muhammed (sav.) bu tarihi olaydan 50-55 gece sonra Rebiülevvel ayının 12’nci Pazartesi gecesi, 20 Nisan 571 yılında Mekke’nin doğu tarafında bulunan Safa tepesinin yanında “Dâr-üt-Tebâbia” diye anılan semtteki evlerinde, şafak vaktinde dünyaya teşrif etmişlerdir. Doğmadan iki ay önce babası vefat etmişti. Âmine Hatun oğlunu doğururken Şifa hatun ile Fatma hatun ebelik görevini dadısı Ümmü Eymen de onlara yardımcı hizmetlerde bulunmuştur.

Hz. Muhammed (sav.)’in doğduğu gün, Hacer’ül-Esved’in bugünkü yerine konulması, Hz. Muhammed (sav.)’e peygamberlik görevinin verilişi, Hicret için Mekke’den ayrılışı, Medine’ye ulaşması Pazartesi günü olduğu rivayet edilmektedir.

Hz. Peygamber bir hafta süreyle Ebu Leheb‘in cariyesi Süveybe’nin sütünü emmiş, daha sonra sütannesi olan Sa’d kabilesine mensup Hâris’in eşi ve Züeyb’in kızı Halime’ye verildi. Süt kardeşleri Üneyse, Abdullah ve Şeymâ adlı çocuklardır. Abdullah ve Şeyma İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Ancak Üneyse İslam’ı kabul etmemiştir. Efendimiz, burada bulunduğu bir sırada göğsü melekler tarafından açılıp içi yıkanmış olduğu rivayet edilmektedir.

Halime dört yıl sonra onu tekrar Mekke’ye getirip öz annesi olan Âmine hatun’a teslim etmiştir. Amine hatun Medine’ye eşi Abdullah’ın kabrini ziyarete gitmiş, orada hastalanmış ve Ebvâ denilen yerde vefat etmiştir. Hz. Muhammed henüz altı yaşında iken annesini de kaybedince onun bakımını dadısı Ümmü Eymen yüklenmiş ve onu Mekke’ye getirip dedesi Abdulmuttalib’e teslim etmiştir.

Dedesi vefat ettiğinde sekiz yaşında olan Muhammed, dedesinin isteği de dikkate alınarak Amcası Ebu Talib’in evine götürülmüştür. Yirmi beş yaşına geldiğinde Hüveylid’in kızı Hatice ile evlenecek olan Hz. Muhammed’e 25 yaşına gelinceye kadar bu evin bir çocuğu gibi sevgi ve ilgi gösterilmiştir.

Hz Muhammed (sav.) henüz 14-20 yaşları arasında iken Ficâr savaşlarına, amcalarına ok vb. malzemeleri vererek yardımında bulunmuşsa da kendisi fiilen savaşmadığı gibi kimseyi de yaralamadığı veya öldürmediği rivayet edilmektedir.

Küçük yaşlarda iken amcaları Ebu Talib ve Zübeyr ile birlikte, daha sonraki yıllarda ise tek başına ticaret maksadıyla Yemen’e, Habeşistan’daki Hubâşe panayırına, Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına gitmiştir.


Leave A Reply