Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hz. Hatice ile Evlenmesi

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hz. Hatice ile evlenmesi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Hz. Muhammed (sav.) ‘in Hz. Hatice ile Evlenmesi

Advertisement

Hz Muhammed (sav.) 25 yaşında iken Hz. Hatice’nin ticaret kervanında görev almış, onun hizmetlisi olan Meysere ile birlikte her seferinde de büyük karlar sağlayarak geri dönmüştür. Hz. Hatice, O’nu başarılı, dürüst ve güzel ahlâk sahibi olarak görmüş ve çok beğenmiştir. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e evlilik teklifini iletmesi maksadıyla kendisinin sırdaşı olan arkadaşı Nufeyse’yi görevlendirmiştir, iki tarafın ailelerinin onayı alındıktan sonra Efendimizi temsilen amcası Ebu Talib, kız tarafının ise Varaka b. Nevfel vekili olmuş ve yaptıkları konuşmalardan sonra bu evlilik gerçekleşmiştir.

Dördü kız, ikisi erkek çocukları olduğu rivayet edilmiştir. Bazı kaynaklar ise üç ya da dört oğlunun olduğunu bildirmektedirler. Hz. Hatice’den doğan ilk çocukları olan Kasım ve Abdullah çok küçük yaşlarında iken vefat etmiştir. Kutlu ailenin ilk çocukları Kasım olduğu için efendimize “Ebu’l-Kasım” (Kasım’ın babası) künyesi verilmiştir. Araplarda baba ilk çocuğunun adıyla anılması gelenek halinde idi. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den Kasım ve Abdullah adında iki erkek ve dört kız çocukları olmuştur. Bazı kaynaklar Kasımdan başka “Abdullah, Tahir ve Tayyib” adlarında erkek çocuklarının olduğunu yazmışlarsa da, çoğu kaynaklar, Abdullah için Tahir ve Tayyib sıfatları kullanıldığını kaydetmektedir.

Hz. Muhammed’in diğer oğlu İbrahim’in annesi ise Mısırlı Kıptî Hz. Mariye annemiz olup, Medine’de doğmuş ve burada 10. yılında bir yaşlarında iken vefat etmiştir.

Hz. Muhammed’in kız çocukları sırasıyla Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Hz. Fatma hariç diğer bütün çocukları kendisinden önce vefat etmiştir. Hz. Fatma ise Veda Haccı’na babasıyla birlikte gitmiş ve Hz. Peygamberimizden altı ay sonra Medine’de vefat etmiştir.

Advertisement


Leave A Reply