Hz. Musa Kimdir ve Yaşadığı Olaylar? Peygamber Olması ve On Emir

0

Hz. Musa kimdir ve neler yaşamıştır? Hz. Musa’nın başından geçen olaylar, hayatı, peygamber olması ve yaşadıkları hakkında bilgi.

Hz. Musa Kimdir ve Yaşadığı Olaylar?

Hz. Musa, Musevilik dininin kurucusu (M.Ö. 14. yüzyıl). Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mısır’da doğduğu ve Filistin’de öldüğü bilinir. Yaşamına ilişkin tüm bilgiler söylence niteliğindedir. Kişiliğine ilişkin bilgiler, Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tan öğrenilir. Buna göre, Mısır firavunu bir gece düşünde o yıl doğacak erkek çocuklarından birinin yeni bir din kuracağı ve kendisini tahtından indireceğini görür. Bunun üzerine o yıl doğacak tüm erkek çocukların öldürülmesini buyurur.

Advertisement

Hz. Musa doğumu

Hz. Musa’nın Doğumu

Musa’nın doğumundan sonra annesi Asiye, oğlunu üç ay gizler, daha sonra bir sepetin içine koyarak Nil Irmağı’na bırakır. Çocuğu bulan firavunun eşi ve kızları onu gizlice büyütürler. Büyüdükten sonra da soydaşları arasına katılır. Bir gün bir Yahudi’yi döven Mısırlı’yı öldürünce korkup Medyan’a kaçar. Uzunca bir süre gizlendikten sonra kendisine bilinmeyen bir yerden seslerin geldiğini işitir. Bu ses halkı doğru yola getirmesini isteyen Tanrı Yehova’nın sesidir. Yehova onu soydaşlarını firavunun baskısından kurtarıp Mısır’dan çıkarmasını ve Yehova’nın evrendeki tek Tanrı olduğunu bildirir. Bu buyruk üzerine Musa, Tanrı’nın elçisi olduğunu soydaşlarına duyurur. Baskı altında bulunan Mısır’daki soydaşlarını kurtarmak amacıyla Mısır’a, firavunun sarayına gider ve soydaşlarının serbest bırakılmasını ister.

Hz. Musa

Hz. Musa’nın Mısır’dan Ayrılışı

Mısırlı büyücülerin asalarını yere atıp yılan biçimine sokmaları üzerine o da asasını yere atarak bir ejderha biçimine sokar ve bu ejderha tüm yılanları yutar. Bunun üzerine firavun tüm Yahudileri Mısır’dan kovar. ÎÖ 1346’da Musa kavmini Mısır’ dan çıkarken firavun onların peşine takıldı. Kızıldeniz’e ulaşınca Musa asasını denize dokundurarak suların ikiye ayrılmasını sağladı ve bu aradan Yahudiler geçerken firavun ve askerleri daldıkları bu suda boğuldular. Kavmini kutsal topraklara getirdikten sonra Musa, Tanrı’dan Tur Dağı’nda on emiri aldı.

Advertisement

on emir

Museviliğin dinsel yasası olan bu on emir (evamir-i aşere) şöyledir.

  1.  Tanrı tektir, eşi, benzeri yoktur;
  2.  Musa’ya inananların bu Tanrı’dan başka Tanrı’sı yoktur;
  3.  Puta tapılmayacaktır;
  4.  Haftanın altı günü çalışılacak yalnız cumartesi günü dinlenilecektir;
  5.  Anaya, babaya sevgi ve saygı gösterilecektir;
  6.  Adam öldürülmeyecek;
  7.  Zina yapılmayacak;
  8.  Yalan söylenmeyecek;
  9.  Hırsızlık yapılmayacak;
  10.  Komşunun malına, ırzına göz dikilmeyecek.

İlk tek Tanrılı dinin kurucusu olan Hz. Musa, önceleri eski inançlara bağlı kalan Yahudilerin kendisine karşı çıkmalarıyla karşılaştı. Ancak zaman içinde kendisine inananların sayısı arttı, îslâm dininin kutsal kitabı Kuran’ın bir çok sûresinde Musa’ya ve dinine değinilir. Yine Kuran’a göre, Musa, İbrahim’den sonraki en büyük peygamberdir ve Hz. Muhammed’in geleceğini önceden bildirmiştir. Bu nedenle İslâm dini Musa’ya ayrı bir önem verir.


Leave A Reply