Hz. Ömer Devri (Kısaca)

0

Dört büyük halifeden belkide en büyüğü olan Hz. Ömer’in hayatı ve dönemi ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği yazımız.

Hz. ÖMER DEVRİ (634-644)

Advertisement

• Hz. Ömer, adalet ve doğruluğu ile ün yaptı. O’nun devrinde islamiyet en parlak zamanını yaşadı.

• islam orduları Arabistan dışında büyük fetihlere giriştiler.

Kadisi’ye Savaşı (636) ile İran ordusu yenildi. Bu yenilgiden bir süre sonra Sasani Devleti yıkıldı.

Nihavend Savaşı (642) ile İran ordusu bir kez daha yenildi. İran kapıları tamamen Arap-İslam fetihlerine açıldı. Araplar Horasan’a kadar ilerlediler.

Advertisement

Ayrıca,

– Suriye,

– Kudüs

– Mısır

– Yukarı Mezopotamya (el Cezire)

– Azerbaycan fethedildi.

Advertisement

• İslam tarihinde ilk kez fethedilen yerler yönetim birimlerine ayrıldı.

• Bu devirde islamiyet Kuzey Afrika’da yayılmaya başladı.

• Hz. Ömer maliye, yönetim, askerlik, bayındırlık ve daha birçok alanda önemli yenilikler yaptı.

• İlk kez düzenli ordular ve askeri garnizonlar kurdu.

• Devlet hazinesini kurdu. Memurlara, gönüllü askerlere, din adamlarına maaş bağladı.

• Divan örgütünü, denetleme yöntemini, mahkemeleri oluşturdu, illere kadılar atadı.

• Bayındırlık işlerine önem verdi.Kanallar açtırdı, yeni kentler kurdurttu. Okullar açtırdı. Mekke-Medine arasındaki yolda konuk evleri yaptırdı.

Hz. Ömer’in öldürülmesi üzerine, yerine Hz. Osman halife seçildi.


Leave A Reply