Hz. Osman bin Affan Hayatı

0

İslamiyetin üçüncü büyük halifesi Hz. Osman’ın hayatı ve dönemi hakkında bilgi

Osman bin Affan Zinnureyn, ilk Müslümanlardan ve üçüncü halife (Mekke 574 – Medine 656).

Advertisement

Ümmeye ailesindendi. Ticaretle zengin olduğu bilinir. Hz. Muhammed’in kızı Rukiye ile evlendi. Habeşistan’a gitti. Medine’ ye geldi ve ticaretle uğraşmaya başladı. Bedir Savaşı sırasında eşi Rukiye öldü (624). Daha sonra Hz. Muhammed’in öteki kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Bundan dolayı kendisine Zinnureyn (çifte nurlu) lakabı verildi. Uhud Savaşı (625) ile Hudeybiye Seferi’ne (627) katıldı. Mekke’ye elçi olarak gidenlerin arasında yer aldı. Hendek (627), Hayber (628) ve Mekke’nin fethinde (630) bulundu. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Ebubekir’den yana oldu. Onun ölümünden (634) sonra Ömer’in (634-644) halife seçilmesi için çalıştı. Ömer’in ölümü üzerine, onun vasiyeti gereğince kendisi halife seçildi (644-656).

Fetih hareketlerini sürdürdü. Doğu Akdeniz kıyılarındaki çarpışmalar sonucunda Kıbrıs, Rodos, Girit ve Malta adaları Müslümanların eline geçti. Halife Osman, büyük kentlerde soyundan gelen kişileri vali atadı. Halifeliğinin 5. ve 6. yıllarında bu konudaki yakınmalar çoğaldı. Ebubekir döneminde toplanmaya başlanmış olan Kuran’ı bir araya getirmek için bir kurul oluşturdu. Kuran’ı yedi nüsha yazdırarak öteki nüshaları yaktırdı. Osman’dan hoşnut olmayanlar, gruplar halinde çalışmalara başladılar. Yahudilikten dönme Abdullah bin Sebe, Osman’a karşı propaganda yaparak Ali’nin halife olması gerektiğini Müslümanlara aşılamaya başladı. Talha ve Zübeyr ile yandaşları da Ali’nin halife olmasını istiyorlardı. Karşıtları Osman ile görüşmek için evini kuşattılar. Osman’ın öğütleri etkili olmadı. Sonunda eve giren asiler, Halife Osman’ı öldürdüler. Osman’ı kurtarmak için akrabası olan Suriye Valisi Muaviye bir ordu gönderdiyse de, ordu Medine’ye geldiği anda Osman öldürüldüğü için bir sonuç alınamadı. Osman’ın öldürülmesi üzerine halifelik Hz. Ali’ye verildi (656).


Yorum yapılmamış

Reply To bercaseyma Cancel Reply