Hz. Osman Hayatı (Kısaca)

0

Dört büyük halifenin üçüncüsü olan hz. Osman’ın hayatı ile ilgili olarak kısaca bilgilerin iki farklı kaynaktan verildiği sayfamız.

Hz. Osman

Advertisement

Hz. Osman Kimdir? (Ölümü: 656)

«Hulefây-ı Râşidîn»in, yani Peygamber’in ilk 4 halifesinin (Ebubekir’le Ömer’den sonra) 3.’südür. Umeyye (Emevî) ailesindendir. Mekke’de doğdu. Zengin, çok itibarlı bir adamdı, Peygamber’in davetine ilk katılanlardan bîri oldu; içtimai mevkii bu derece yüksek bir kimsenin Müslüman dinini kabul etmesi, bu yeni din için müspet sonuç verdi

Hz. Osman, Peygamber’in kızı Rukayya ile evlenip Hz. Muhammed’e damat oldu. Habeşistan’a göçeden ilk Müslümanlar arasında bulundu. 644’te Hz. Ömer’in öldürülmesi üzerine, halifelik makamına, yani İslâm İmparatorluğu’nun cismani ve ruhani başkanlığına seçildi. 12 yıl bu makamda kaldı.

Hz. Osman devrinde de baş döndürücü fetihler devam etti. Amr ibnu’l-As’tan sonra Mısır genel valisi olan Abdullah ibni Sa’d, Bizans ordusunu yok edip Tunus’u aldı. Suriye genel valisi ve Hz. Osman’ın akrabası Muâviye’de Kıbrıs adasını gene Bizans’tan fethetti. Öte yandan, Doğu Anadolu, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan da İslam İmparatorluğu’na katıldı. Müslümanlar, Kafkasya’da Hazar Türk İmparatorluğu ile karşı karşıya geldiler.

Akrabalarını en önemli mevkilere getirmesi, devlet işlerine Hz. Ömer kadar faal şekilde katılmaması, Hz. Osman aleyhine büyük memnuniyetsizlik uyandırdı. Aşırı muhaliflerinden bir kısmı, Hz. Osman’ı, Medine’deki evinde Kur’an-ı Kerim okurken, şehit ettiler. Yerine Hz. Ali halife seçildi. Yalnız, Muâviye, bu seçimi tanımadı. Böylece, İslâm devletinin bütünlüğü bozuldu. Kur’an-ı Kerim’i bugünkü şekliyle toplatan da Hz. Osman’dır. Kabri Medine’dedir.

Advertisement

Kaynak – 2

Hz. Osman

Hz. Osman; tam adı Osman Bin Affan (d. 574, Mekke – ö. 17 Temmuz 656, Medine, Arap Yarımadası), Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanların siyasal ve dinsel önderliğini üstlenen üçüncü halifedir.

Mekke’nin zengin ve güçlü kabilelerinden Beni Ümeyye’den gelen varlıklı bir tüccardı. Hz. Muhammed Mekke’de peygamberliğini açıkladıktan kısa süre sonra Beni Ümeyye’nin düşmanlığını üzerine çekmişti. Ama yaklaşık 620’de Hz. Osman Muhammed’in peygamberliğini kabul edince ilk kez toplumsal ve ekonomik konumu yüksek bir kişi Müslüman oldu. Kısa bir süre sonra Hz. Muhammed kızı Rukiye’yi Osman’la evlendirdi. Hicretten sonra Rukiye’nin ölmesi üzerine, Hz. Osman Hz. Muhammed’in öbür kızlarından Ümmü Gülsüm’le evlendi. Bedir dışındaki bütün savaşlara katıldı.

İkinci halife Hz. Ömer‘in 644’te ölümünden sonra, Hz. Osman halife seçildi. Yeni halife, Hz. Ebubekir döneminde kitaplaştırılan (mushaf) Kuran’ı, okunuş farklılıklarının ortaya çıkması üzerine çoğalttırarak belli başlı merkezlere gönderdi. Böylece Kuran’ ın okunuş birliği sağlandı. Hz. Osman Hz. Ömer’in başlattığı fetihleri sürdürdü. Trablus, Kıbrıs, Rodos, Malta ve Girit alındı.

Hz. Osman, Hz. Muhammed döneminde gevşeyen kabile birliğinin yerine bağlaşık bir merkezi otorite kurmaya çalıştı. Bir tımar sistemi geliştirdi, pek çok taşra valiliğini kendi ailesinden kişilere verdi. Böylece merkezi yönetimin topladığı servetin büyük bölümü orduya değil, halifenin ailesine ve öbür taşra valilerine dağıtılmaya başladı. Bu politika nedeniyle halife orduyu karşısına aldı. 650’de Mısır ve Irak’ta ayaklanmalar çıktı. Hz. Ayşe, Ali, Talha ve Zübeyir gibi sahabelerin ve Medine halkının hoşnutsuzluğundan yararlanan Mısırlı ayaklanmacılar 655’te başkentin kapılarına dayandılar. Ama Hz. Osman’ın barışçı tutumu sonucunda Mısır’a geri döndüler. Kısa süre sonra başka bir grup ayaklanmacı Hz. Osman’ı evinde kuşattı; günlerce süren çarpışmalardan sonra halife öldürüldü.


Leave A Reply