Hz. Osman Resimli Sözleri, Hz. Osman’ın Ders Niteliğinde Hikmetli Sözleri

0
Advertisement

İslam’ın dört büyük halifesinden birisi olan Hz. Osman’ın söylemiş olduğu hikmetli güzel sözler. Hz. Osman sözleri.

Hz. Osman Sözleri

Hz. Osman

Osman bin Affan Zinnureyn, ilk Müslümanlardan ve üçüncü halife (Mekke 574 – Medine 656).

Ümmeye ailesindendi. Ticaretle zengin olduğu bilinir. Hz. Muhammed’in kızı Rukiye ile evlendi. Habeşistan’a gitti. Medine’ ye geldi ve ticaretle uğraşmaya başladı. Bedir Savaşı sırasında eşi Rukiye öldü (624). Daha sonra Hz. Muhammed’in öteki kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Bundan dolayı kendisine Zinnureyn (çifte nurlu) lakabı verildi. Uhud Savaşı (625) ile Hudeybiye Seferi’ne (627) katıldı. Mekke’ye elçi olarak gidenlerin arasında yer aldı. Hendek (627), Hayber (628) ve Mekke’nin fethinde (630) bulundu. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Ebubekir’den yana oldu. Onun ölümünden (634) sonra Ömer’in (634-644) halife seçilmesi için çalıştı. Ömer’in ölümü üzerine, onun vasiyeti gereğince kendisi halife seçildi (644-656).

Fetih hareketlerini sürdürdü. Doğu Akdeniz kıyılarındaki çarpışmalar sonucunda Kıbrıs, Rodos, Girit ve Malta adaları Müslümanların eline geçti. Halife Osman, büyük kentlerde soyundan gelen kişileri vali atadı. Halifeliğinin 5. ve 6. yıllarında bu konudaki yakınmalar çoğaldı. Ebubekir döneminde toplanmaya başlanmış olan Kuran’ı bir araya getirmek için bir kurul oluşturdu. Kuran’ı yedi nüsha yazdırarak öteki nüshaları yaktırdı. Osman’dan hoşnut olmayanlar, gruplar halinde çalışmalara başladılar. Yahudilikten dönme Abdullah bin Sebe, Osman’a karşı propaganda yaparak Ali’nin halife olması gerektiğini Müslümanlara aşılamaya başladı. Talha ve Zübeyr ile yandaşları da Ali’nin halife olmasını istiyorlardı. Karşıtları Osman ile görüşmek için evini kuşattılar. Osman’ın öğütleri etkili olmadı. Sonunda eve giren asiler, Halife Osman’ı öldürdüler. Osman’ı kurtarmak için akrabası olan Suriye Valisi Muaviye bir ordu gönderdiyse de, ordu Medine’ye geldiği anda Osman öldürüldüğü için bir sonuç alınamadı. Osman’ın öldürülmesi üzerine halifelik Hz. Ali’ye verildi (656).

Sözleri

Hz. Osman Sözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

 • En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel isleyen ve kabir karanlıgı için Allah’ın nurundan istifade edendir.
 • Ben terazi değilim ki yanılma ve hatadan uzak olayım.
 • Dünyayı terk eden Allah’ın sevgilisi olur.
 • Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız. Kimsenin görmediği, vakıf olamadığı islerinizde Allah’a muhalefetten sakınınız.
 • Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir.
 • Güzel edep ve şüpheden sakınma o kadar güzeldir ki, bunların bir üçüncüsü yoktur.
Hz. Osman Sözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.
 • Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.
 • Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.
 • Dünya için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur.
 • Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ızdırabı bilerek günah isleyene hayret ederim.
 • Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet (pişmanlık) edersin.
 • Zamanı kıyaslamayan, kaderleri tanıyamaz; gelecek günlerin neler vaad ettiğini de bilemez.
 • Bir zorlukla karşılaştığında sabret Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki arkasından kolaylık gelmesin
 • Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiçbir şeyden kokmaz Allah kime gazap etmişse onun affını isteyeceği başka kimse yoktur.
Hz. Osman Sözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

İyilere dost ol, kötülerden emin olursun.
 • Kişi nefsini ihmal etse de, fakirlik çanına tak dese de, gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar kendisini de güzelleştirir.
 • Doğru alın, doğru verin.
 • Her nimetin bir musibeti vardır.
 • Sabredin, yoksa pişman olursunuz.
 • Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.
 • Küçük çocukları kazanca zorlamayın Eğer onları kazanca zorlarsanız hırsızlık yaparlar Elinde bir sanatı olmayan cariyeleri de kazanca zorlamayın Eğer onları kazanca zorlarsanız zina yaparak istediğiniz parayı getirmeye mecbur olurlar Namus ve şerefinizi koruyun ki, Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun. Yiyeceklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat edin.
 • Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir.
 • Cenâb-ı Hakk dünyayı nasıl yokluğa mahkûm ettiyse, siz de onu bir tarafa atın.
 • Cennet mutluluğunu bilerek istirahat edene ve Allah’ı bildiği halde başkasını zikredene hayret ederim.
Hz. Osman Sözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ben terazi değilim ki hata işlemeyeyim.
 • Çok konuşan yöneticiden ziyade çok is gören yöneticiye muhtaçsınız.
 • Çok söyleyen hakimdense, çok is gören amire ihtiyacımız vardır.
 • Dünyanın kasaveti kalbin zulmeti, ahiret tasası kalbin nurudur.
 • Allah Teâlâ’dan (c.c) sakının. İstikâmet üzereyken halinizi değiştirmeyin.
 • İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve Allah’ ın kitabı ile amel edendir.
 • Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük intikamdır.

Advertisement

Leave A Reply