Hz. Süleyman Hayatı

0
Advertisement

Hz.Süleyman kimdir? Hz. Süleyman peygamberin hayatı, özellikleri, hakkında bilgi.

Hz. Süleyman; Kutsal Kitaplar’da adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. Davut’un oğludur. M. Ö. 970′ te babasının ölümü üzerine İsrailoğulları devletinin tahtına çıktı, 40 yıl kadar hükümdarlık ettikten sonra Kudüs’te öldü. Süleyman Peygamber’in hayatına dair türlü hikayeler anlatılır. Bir inanışa göre, Hz. Süleyman, hayvanlardan divan kurar, yerin altındakilerden, göklerdeki hayvanlara kadar hepsinin dilinden anlardı.

İsrailoğulları Davut Peygamber’e gelinceye kadar, saray hayatı görmemişlerdi. Davut’tan önceki ilk İsrail Kralı olan Talût bir köyde otururdu. Evinin öteki köy evlerinden farkı yoktu. Davut kendisine bir saray kurup, muhafız askerler, uşaklar arasında yaşadı. Karılarının sayısı «iki ayın günlerinden fazla» idi.

Hz. Süleyman bu yaşayışı alabildiğine genişletti. Kendisine büyük bir saray yaptırdı. Bu sarayda, 700’ü nikâhlı, 300’ü odalık olmak üzere, 1.000 karısı vardı. Tevrat’ta anlatıldığına göre, her gün düzinelerle geyik, ceylan kesilir, ayrıca 30 sığır, 100 koyun pişirilirdi.

Süleyman bu zenginliği ticarete büyük önem vermesi sayesinde kazanmıştı. Ayrıca, komşu milletlerle dost geçinirdi. Bu arada Mısır firavununun kızını almış, Arabistan’daki Saba melikesi Belkıs’la sıkı dostluk bağları kurmuştu.

Hz. Süleyman, Kudüs’te büyük bir tapınak yaptırdı. İslâm tarihçilerinin «Mescid-i Aksa» dedikleri bu tapınağı, Fenikeli mimarlar yapmıştı. Altınlar içinde pırıl pırıl parlayan bu tapınak herkesin gözlerini kamaştırırdı,

Advertisement

Süleyman Peygamber türlü bilimlere merak sarmıştı. Kuşların, vahşi hayvanların yaşayışını incelemişti. Hayvanlara da peygamberlik ettiği hakkındaki inanış bundan ötürüdür.

Hz. Süleyman, dini inanış olarak, babası Hz. Davut’un ilkelerini devam ettirmiş, bunlardan ancak bazı noktalarda ayrılmıştır. Bu arada, yabancı milletten olan karılarının hatırı için başka dinlerin tanrılarına tapınaklar yaptırmış olmasını kınayanlar vardır. Bazıları da Süleyman’ın bunları siyasi sebeplerden ötürü yaptırdığını ileri sürerler.


Leave A Reply