I. Alâeddin Keykubad Dönemi Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Alâeddin Keykubad dönemi ve hayatı ile ilgili bilgiler

I. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu sultanı (? – Kayseri 1237). Hükümdarlık dönemi: 1220-1237.

Advertisement

I. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur. Babasının ölümüne kadar (6 yıl) Tokat Meliki olarak kaldı, babasının ölümü üzerine kardteşi İzzettin Keykâvus’un tahta çıkarılmasına karşı çıktı, amcası Mugisettin Tuğrul Şah ile Ermeni Kralı Leon’dan yardım isteyerek tahtı kardeşinden almak için harekete geçti, fakat başarılı olamadı. İzzettin Keykâvus Ankara’yı alıp Alaattin (Alaeddin) Keykubat’ı Malatya yakınlarında Min-şar Kalesi’ne hapsetti (1212). İzzettin Keykâvus ölünce, üstün yetenek ve niteliklerine inanan devlet adamlarının ağır basması sonucu sultanlık Alaattin Keykubat’a verildi. Kendisini kaleye hapseden Seyfettin Ayaba, ölen sultanın yüzüğüyle mendilini alıp Minşar Kalesi’ne giderek Alaattin Keykubat’a sultanlık müjdesini götürdü. Alaattin Keykubat, Sivas’ta baş sağlığı ve emirlere hilatlar verme törenlerinden sonra Konya’ya gelip görkemli törenlerle Selçuklu tahtma oturdu. I. Alaattin Keykubat, Abbasi Halifesi ve Eyyubilerle iyi ilişkiler kurdu. Moğol yayılmasına karşı kentleri ve kaleleri güçlendirdi.

Öte yandan Kalonoros Kalesi’ni alarak Alaiye (şimdi Alanya) adıyla sultanların kışlık merkezi yaptı (1223). İçeride ayaklanma girişimlerini bastırıp düzeni sağladıktan soma Ermeni Krallığı üzerine yürüyüp birçok Ermeni kalesini ele geçirdi (1225). Artuklulardan da Adıyaman, Çemişkezek ve Malatya’da bazı kaleleri aldı (1226), Erzincan’da Mengücük Beyi Davut Şah bağımsızlığa kalkıştığı için Erzincan üzerine yürüyüp Divriği kolu dışında Mengücük Beyliği’ne son verdi (1228), yine Erzincan yöresinde (Yassıçimen’de) Harzemşah Celâlettin Mengübirti’yi büyük bir bozguna uğrattı (10 Ağustos 230). Eyyubi topraklarına saldırınca Eyyubilerle savaş başladı, başarısız birkaç seferden sonra yeni bir sefer için hazırlıklarını sürdürdüğü sırada öldü.

Moğol saldırılarının en yoğun olduğu bir dönemde saltanat süren I. Alaattin Keykubat, ülkesini bu büyük tehlikeden korumayı başardı, Anadolu Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşattı. Kendisi de üstün yetenekli bir kişi olan, Farsça, Arapça ve Rumca bilen bu sultan döneminde bilim., sanat, edebiyat alanında büyük eserler verildi; kaleler, camiler, medreseler, hastaneler vb kamuya yararlı eserler yaptırıldı. Anadolu Selçuklu Devleti bir daha onun dönemindeki durumuna gelemedi;Moğol saldırılarıyla sarsılıp çökmeye başladı.

Advertisement


Leave A Reply