I. Dünya Savaşının Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının sonuçlarının kısaca maddeler halinde sırlandığı sayfamız. I. Dünya Savaşının bitimi sonrası oluşan olaylar

Birinci Dünya Savaşı Propaganda HaritalarıI. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

1. 10 milyon insan öldü, 20 milyon insan yaralandı.

2. Çok büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

3. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağıldı.

4. Yugoslavya, Polonya ve Çekoslovakya devletleri kuruldu.

5. Rus Çarlığı yıkıldı. Dünyada ilk kez sosyalist bir devlet kuruldu (SSCB).

6. Almanya İmparatorluğu hem sömürgelerini kaybetti, hem de toprak kaybına uğradı. Ordusu terhis edildi. Silahlanması ve silah sanayi kurması kısıtlandı. Almanya’da rejim değişikliği oldu, krallık yıkıldı. Cumhuriyet yönetimi kuruldu.

7. Osmanlı Devleti büyük toprak kaybına uğradı. Hristiyan azınlıklardan sonra Araplar da ayrılarak bağımsız devletler kurmaya başladılar. Mekke ve Medine’nin bulunduğu Hicaz, Osmanlı egemenliğinden çıktı.

8. Yenenlerin, yenilenlere yükledikleri ağır savaş tazminatları bu ülkelerde yeni ekonomik krizlere yol açtı.

9. İngiltere savaştan en karlı çıkan devlet oldu. Büyük bir ekonomik güce kavuşan bu ülke, Almanya’nın çökmesiyle rakipsiz duruma geldi.

10. ABD, Avrupa politikasında söz sahibi bir güç haline geldi. Avrupa’nın dünya politikasındaki üstünlüğü sarsılmaya başladı.

11. Savaşın sonunda imzalanan antlaşmalar yeni sorunlar doğurdu. Yenenlerin, yenilenlere diledikleri biçimde kabul ettirdikleri barış antlaşmalarıyla gerçek bir barış kurulamadı. Böylece de II. Dünya Savaşı’nın tohumları atılmış oldu.


Leave A Reply