I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

I harfi, Türkçede bulunan I harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • ılgım: serap, ılıca: kaplıca,
 • ılımlı: ölçülü,
 • ırak: uzak.
 • ırgat: rençber.
 • ırk: soy.
 • ırmak: nehir,
 • ırz: 1. namus. 2. onur. 3.iffet,
 • ısı: hararet.
 • ısınmak: 1. sıcaklaşmak. 2. alışmak.
 • ısıölçer: kalorimetre.
 • ısırmak: dişlemek.
 • ıskonto: indirim, tenzilat.
 • ıslah: düzeltme, iyileştirme.
 • ıslak: yaş.
 • ıstırap: acı.
 • ışık: 1. ziya. 2. nur.
 • ışıldak: projektör.
 • ışın: şua.
 • ıtır: koku.

I harfi Özellikleri

I Harfi; I, ı, Türk alfabesinin 11. harfidir. Alfabenin üçüncü sesli harfi olan “ı”, sesbilim bakımından dar, düz ve kaim ünlüdür. Orhun alfabesinde “ı” ve “i” sesleri için aynı işaret kullanılır. Osmanlıcada “ı” ve “i” için sözcük başında “elif’ ve “ye”, sözcük ortasında ve sonunda yalnız “y” harfi kullanılmıştır. 1928’de Latin alfabesinin benimsenmesiyle “i” harfinin kaim ünlüsünü belirtmek için “ı” harfi kabul edildi. Latin kökenli öteki yazı sistemleri içinde bu hare yalnız Türk alfabesinde rastlanır. Kiril alfabesinde de “ı” sesi için özel bir işaret oluşturulmuştur. Polonya, Çek dillerinde ise “y” harfiyle yazılır. Türkçenin öteki lehçelerinde de varolduğu bilinen “ı”, Türkçede sözcük başında, ortasında ve sonunda yer alabilir: (ısı, ışık, tıkırtı gibi). Bazı sözcüklerin başındaki “ı” sesi düşer, “ısıtma-sıtma, ısıcak-sıcak gibi). Özbekçe’de olduğu gibi bazı Türk lehçelerinde ve bölge ağızlarında “ı” “i”ye dönüşmektedir. “ı” (mat.).


Yorum yapılmamış

Leave A Reply