İ Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

İ Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

Bebek

İ Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

İbiş: Soytarı, palyaço.
İbo: “İbrahim” adının kısaltı1mışı.
İbrahim: Kuran’da ve İncil’de adı geçen peygamber.
İbrani: Yahudi.
İdi: Güç, kuvvet
idris: Hoş kokulu, kerestesi makbül bir kiraz türü.
iğdemir: Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan araç, delici.
İhsan: İyilik etme, iyi davranma 2. Bağışlama, bağışta bulunma. 3. Bağışlanan şey, inayet. 4. Karşılık
beklemeden yapılan yardım, iyilik.
ihvan: Yakın dostlar, arkadaşlar. 2. Aynı okul veya tarikattan olan kimseler.
İhya: Canlandırma, diriltme. 2. Umut verme, güçlendirme. 3. Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme.
İkrami: Misafirperver.
ilaydın: Aydınlık, mutlu, demokratik ülke.
ilbaş: Bir ülkenin yöneticisi, hükümdar.
İlbay: Bir yerin saygın kişisi, sözü geçen.
İlbey: Bir yerin saygın kişisi, sözü geçen.
İkan: Yurttaş, vatandaş.
İldem: Pişmanlık duyan.
ildemir: Ülkeye ait 2. Demir gibi ülke.
İldeş: Hemşeri
İleri: Henüz gelmemiş zaman, gelecek sonraki. 2. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan. 3.Önde bulunan. 4. Amaca doğru durmadan yürü anlamında.
ilgin: Gurbette yaşayan, garip.
ilginç: İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çeken.
İlgü: Engel.
İlgün: Halk, ulus, ahali.
İlham: Gönülden gelen, esin.
ilhami: İçe, gönüle gelen.
ilhan: Hükümdar, imparator, yönetici.
ilkan: Bir Türk hükümdarı.
ilkcan: İlk çocuk.
İlker: İlk doğan erkek çocuk.
ilkgün: Bir edimin ilk defa olduğu gün .
ilksoy: Önde gelen soy. 2. İlk ata.
ilktürk: İlk Türk.
İlkut: Kutlu, mutlu ülke.
İlon: EylüL.
İlsev: Vatanım sev.
İlseven: Ülkesini seven.
İlsever: Ülkesini sever.
İltan: Yurdundaki tan vakti gibi anlamında.
İltaş: Yurdundaki taş gibi.
İltekin: Uğurlu vatan.
İltemiz: Temiz vatan.
İlter: Yurdunu seven, yurduyla övünen.
İlvan: Gösteriş, süs, bezek.
İlyas: İsrail peygamberi.
İmam: Müslümanlıkta mezhep kuran kimse. En önde bulunan. Cemaate namaz kıldıran kimse. 4. Hz. Muhammed’den
sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan. 5.Bazı küçük islam devletlerinde devlet başkanı.
İman: Dinin ortaya koyduğu dogmalara inanma, din inancı, kutsal inanç. 2. Güçlü inanç, inan. 3. İslam dinine inanma
İmat: Sütun.
İmdat: Yardım isteme çağrısı.
İnaltekin: İnanılır, güvenilir.
İnanır: İnanan, inançlı.

İncesu: İnce akan su.
İnkdap: Evrim, dönüşüm. 2. Devrim.
İnönü: T.C.’nin ikinci cumhurbaşkanının soyadı.
İrfan: Bilme, anlama, kültür. 2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş.
İrsal: Gönderme, yollama.
İrşat: Gerçeği söyleme, uyarma.
İsa: Doğumu miladi takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İsfendiyar: İran mitolojisinde adı geçen hükümdar.
İshak: Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber.
İskender: Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Hindistan’ı M. Ö. 300’lerde ele geçiren komutan.
İslam: Hz. Muhammed’in yaydığı din, müslümanlık. 2. Hz. Muhammed’in yaydığı dinden olan kimse, müslüman.
İsmail: Kutsal kitaplarda adı geçen kişi.
İsmet: Masumluk, temizlik, namus
İsot: Biber.
İsrafil: İslam’a göre kıyametin kopacağını bildirecek olan melek.
istemihan: Göktürk Devleti’nin kurucusunun kardeşi olan hakan.
İstikbal: Gelecek zaman. 2. Karşı çıkma, karşılama.
İstiklaı: Bağımsızlık,
İsvan: Saç ekmeğini tutmak için kullanılan maşa,
İşcan: Çalışkan, becerikli, iş bilen.
İşcen: İşsever,
İşeri: İşçi, emekçi.
İşger: Emekçi, işçi.
İşgüder: İş yapan, çalışkan.
İşmen: Çalışkan.
İşseven: Çalışmaktan hiçbir zaman yılmayan
İşsever: Yaptığı işi seven.
İvecen: Aceleci.
İyibay: Efendiliği ve saygınlığıyla anılan.
İyibey: Efendiliği ve saygınlığıyla anılan, tanınan.
İyikan: Efendi ve iyi bir soydan gelen
İyisoy:Temiz ve iyi tanınan soy.
İyitürk: İyi bir Türk olmanın tüm özelliklerini karakterinde taşıyan.
İzhan: Hükümdar izinden giden.
İzzet: Büyüklük, yücelik, ululuk.
İzzettin: Dinin yüceliği, ululuğu.


Leave A Reply