İ Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

2
Advertisement

İ Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek maması

İ Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

İclal: Ağırlama ikram, büyüklük ululuk
İdil: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir.
İdilsu: Su için yazılmış şarkı.
İdlal: Naz etme, aşırı nazlanma.
İfakat: İyileşme, iyi olma.
İffet: Cinsi konularda ahlak kurallarına bağlılık, Namus.
İkbal: Baht açıklığı, şanslılık. 2. Arzu, istek.
İkram: Konuğu ağırlama. 2. Bir şeyi armağan olarak verme. 3. Sunulan şey.
İksir: Eskiden hayatı ölümsüzleştirmek, madenleri altına çevirmek gibi olağanüstü etkileri olduğuna inanılan sıvı. 2. İç ferahlatıcı ilaç veya içki. 3. Aşk ilham eden büyülü içki.
İlayda: Su perisi.
İlçim: Elçilik görevi.
ilçin: İlde olan, ülke için yaşamak.
İlden: Üzgün, pişman, naçar.
İldeniz: Ülkenin denizi.
İley: Huzur, yan, yön, taraf.
ilginay: Gurbette yaşayan güzel.
İlgün: Başkaları, yabancılar.
İlgür: Gelişkin, güçlü.
İlisu: Sulak yer, hareketli yer.
ilkbahar: Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı.
ilke: Davranışların düzenli ve kurallı oluşu. Temel düşünce.
İlkgül: İlk açan gül.
İlknaz: İlk göz ağrısı.
İlknur: İlk görülen ışık
İlksal: İlk çocuk olmasıyla övünülen.
İlksay: İlk olmasıyla özen gösterilen.
İlksel: İlk göz ağrısı.
İlksen: İlk gelen kişi.
ilksev: İlk önce sevilen.
İlkşan: İlk göz ağrısı.
İlkşen: İlk önce sevinen.
İlkut: Yurdun için savaş.
İlkyaz: İlkbahar, bahar
İlkyel: Hafif esinti.
İlma: Parlatma. 2. Belirleme, işaret etme.
ilnur: Ülkenin, çevrenin ışığı.
İlser: Yurdu için baş veren.
İlsu: Vatan suyu.
iltaç: Yurdunu taçlandır, onurlandır.
İlterim: Yurdunu koruyan.’
İmbat: Yazın, gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarı, deniz yeli.
İmece: Elbirliği ile yapılan çalışma.
İmer: Zengin, varlıklı.
İmgen: Düşleyen
İmren: Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta.
İnce: Düşünce,duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif.
İnci: Deniz hayvanlarının içinde oluşan değerli küçük taşlar.
İncidil: Değerli sözler söyleyen.
incigül: Gül gibi güzel, inci gibi narin.
İncilay: Işıltı saçan, parıldayan.
İncili: Değerli.
İncinur: İnci gibi ışık saçan.
İncisel: Coşkulu ışık.
İnciser: En güzel inci.
İncisoy: İnci gibi bir soydan gelen.
İndira: Girişim. 2. Önegeçme.
İnsel: İnsani, insana yakışan.
İpar: Güzel koku, amber, misk.
İpek: Kozadan yapılan ince, parlak, dayanıklı iplik ve bundan yapılan kumaş. 2. Kibar, zarif.
İpekel: Eli ipek gibi güzel ve yumuşak.
İpekten: Teni ipek gibi yumuşak ve güzel olan.
İrade: istek, dilek. 2. Buyruk. 3. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.
İrem: Cenneti andıran güzel yer.
İren: Özgür, serbest.
İrgün: Sabah, tan vakti.
İris: Mitolojide Thaumas ile Elektra’nın kızı, tanrıların ulağı. 2. Gökkuşağının insanlaştırılmış biçimi.
İrman: Arzu, istek. 2. Davetsiz gelen misafir.
İrva: Suya doyma.
İrza: Gönlünü hoş etme, gönül alma.
İsmiay: Adıda kendi gibi güzel olan
İsmican: içten olması temenni edilen.
İsmigül: Gül gibi güzel olması temenni edilen.
İsminaz: Nazlı, adı nazdan gelen.
İsminur: Nur gibi ışık saçması temenni edilen.
İsmişan: Adı gibi şanlı, şöhretli olması temenni edilen.
İsmişen: Adı gibi neşeli olması temenni edilen.
İsna: Övme, şükretme, değer, yükseltme.
İsra: Yürütme. Kuran-ı Kerim’in 17. suresi.
İstek: isteme, istenilen şey.
İstem: İrade, arzu.
İstemihan: İradeli, arzulu, yönetici.
İşkar: Emekçi, işçi.
İşve: Naz, eda.
İşvebaz: Naz edici, kırıtkan, cilveli.
İşvekar: Nazlı, cilveli.
İşveli. Nazlı, cilveli.
İtibar: Saygı, önem, onur, şeref.
İyem: Güzellik, iyilik
İyimser: İyilik düşünen; her şeyin iyi tarafını düşünen.
İzan: Anlayış, kavrayış, akıl, terbiye.
izel: Elizi.
İzgen: Etkisi olan, izi geniş olan.
İzgi: İyi güzel, akıllı, adaletli.
İzgül: Gül izi.
İzgün: Gün izi.
izlem: İzlemek, gözlemek, görmek. 2. Takip etmek.


2 yorum

Leave A Reply