I. İnönü Savaşı ve Sonuçları

0

Milli Mücadelede Batı Cephesinde gerçekleşen ilk savaş olan I. İnönü Savaşı hakkında bilgi ve I. İnönü Savaşı sonuçları

Kuvayi Milliyecilerin saldırıları, düzenli Yunan tümenlerinin ilerleyişini durduramadı ve Yunanlılar ileri harekatlarına devam ederek; Aydın, Manisa, Ayvalık ve Edremit’i işgal ettiler.

Advertisement

Yunanlılar altı aylık bir duraklamadan sonra 22 Haziran 1920’de tekrar harekete geçtiler.

Salihli, Akhisar, Alaşehir, Balıkesir, Bandırma ve İznik’i ele geçiren Yunanlılar, 8 Temmuz 1920’de Bursa’ya girdiler.

Not :
Bursa’nın işgali üzerine, Meclis1 kürsüsünün üzerine siyah bir örtü çekildi ve bu örtü, şehrin kurtuluşuna kadar kaldırılmadı.

I.İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921)

Yunanlılar, Çerkez Ethem ve kardeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesini fırsat bilerek Bursa yöresinde taarruza geçtiler, ilk amaçları Eskişehir’i almak, Anadolu demiryollarının bu önemli merkezini denetimlerine geçirmekti.

Advertisement

Yunanlılar 6 Ocak’ta önemli bir direnişle karşılaşmadan Bilecik’i işgal ettiler.

İnönü yakınlarında çarpışmalar başladı. Türklerin ellerindeki kuvvetler Yunan kuvvetlerinin yarısı kadardı. Ayrıca Çerkez Ethem kuvvetleri Kütahya önlerine kadar yaklaşmıştı.

Bu olumsuzluklara rağmen Türk kuvvetleri üstün bir direniş gösterince Yunanlılar geri çekilmek zorunda kaldılar.

I. İnönü Savaşı’nın Sonuçları

I. inönü Savaşı, yurt içinde ve dışında büyük yankılar uyandırdı.

1. Yunanlılar ilk kez düzenli bir ordu ile karşılaştılar ve gerilediler.

2. TBMM de Batı Cephesi’nde, düzenli orduyla ilk başarısını kazanmış oldu.

Advertisement

3. Bu zaferle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin otoritesi güçlendi. Ulusun, davanın kazanılacağına olan güveni arttı.

4. Askere alma işlemleri hızlandı.

5. Anlaşma Devletleri arasında anlaşmazlıklar başladı ve bu devletler durumu yeniden gözden geçirme gereği duydular. Bu amaçla Londra Konferansı toplandı.

6. Moskova Antlaşması imzalandı.

Not:
I. İnönü zaferinden sonra yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası (20 Ocak 1921) ve İstiklal Marşı (12 Mart 1921) kabul edildi.


Leave A Reply