I. Murat Dönemi Savaşları

0
Advertisement

I. Murat dönemind eyapılan Sırp Sındığı, Çirmen, Kosova gibi savaşllar nedenleri, sonuçları ile ilgili bilgilerin yer aldığı I. Murat Dönemi hakkında bilgiler.

Murat HüdavendigarI. Murat dönemi, Osmanlıların Rumeli’ye yerleşmeleri ve burada egemenlik kurmaları bakımından oldukça önemlidir.

a. I. Murat taht değişikliği sırasında elden çıkan Ankara’yı geri alıp Anadolu’daki diğer işleri yoluna koyduktan sonra Rumeli’ye yöneldi.

b. Edirne alındı (1362). Edirne’nin alınması, Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açtı. Türkler Edirne’yi ikinci bir başkent olarak kullanmaya başladılar.

Sırp Sındığı Zaferi (1364)

Advertisement

Türklerin Edirne’yi alıp Balkanlarda hızlı bir fetih hareketine geçmeleri üzerine Papanın da teşvikiyle Bulgar, Macar, Sırp, Bosna ve Eflâk güçlerinden oluşan bir Haçlı ordusu Edirne üzerine harekete geçti.

Durumu öğrenmek için keşif seferine çıkan Hacı Ilbey,Haçlıların düzensiz bir biçimde ilerlediğini görünce; ani bir baskın düzenleyerek onlara ağır kayıplar verdirtti. Haçlılar panik içinde dağıldılar.

Böylece, Sırp Sındığı Zaferi kazanıldı.

Zaferin Sonuçları

Advertisement

1. Balkanlarda Haçlılara karşı ilk zafer kazanılmış oldu.

2. Bu başarı, Balkanlardaki fetihlerin başlangıcı oldu.

3. Türkler Adriyatik Denizi’ne kadar ilerlediler.

4. Edirne ve Batı Trakya’nın güvenliği sağlandı.

Advertisement

5. Macarların Balkanlardaki etkisi kırıldı. Balkanlarda Hâkihıiyet kurmaları engellendi.

6; Bulgar Krallığı, Osmanlı hâkimiyetine girdi.

Çirmen Savaşı (1371)

Türklerin, Balkanlar’ın kuzeyindeki ilerleyişleri karşısında Haçlılar yeni bir ordu hazırlayarak harekete geçtiler.

Advertisement

Bunun üzerine Osmanlı ordusu, Haçlıları Çirmen’de yenerek dağıttı.

Sonuçları

1. Bu savaş, Makedonya’nın kazanılmasını sağladı.

2. Sırp Krallığı hâkimiyet altına alınarak vergiye bağlandı.

Advertisement

3. Osmanlıların Balkanlardaki genişleme ve yerleşme faaliyetleri geniş ölçüde kolaylaştı.

I. Kosova Savaşı (1389)

Nedeni

Osmanlıların Anadolu’da uğraşmasını fırsat bilen Sırp Kralı’nın Balkan devletlerini yeni bir Haçlı Seferine kışkırtması.

Advertisement

Kosova’da yapılan savaşta Haçlılara büyük kayıplar verdirildi. Balkanlardaki fetihlere devam edildi.

Bu zaferle Sırp devleti yıkılırken, Bizans da tümüyle kuşatma altına alınmış oldu.

I. Murat, zaferden sonra savaş alanını gezerken bir Sırplı tarafından öldürüldü. Yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçti (I. Murat’ın savaşta aldığı yaralar yüzünden öldüğünü belirten kaynaklar da vardır).

I. Murat Döneminde Anadolu’daki Faaliyetler

Advertisement

a. I. Murat, oğlu Yıldırım Bayezıd’ı Ger-miyanoğlu’nun kızı ile evlendirerek Tavşanlı, Emet ve Simav’ı çeyiz olarak Osmanlı topraklarına kattı.

b. Hamitoğulları topraklarının (İsparta ve çevresi) bir kısmını para ile satın aldı.

c. Kızını, Karamanoğlu Beyi ile evlendirmesine karşın, Karamanoğullarının Osmanlıları çekememesi üzerine ilişkiler bozuldu.

d. Karamanlılar’m Osmanlı topraklarına saldırması üzerine çıkan ilk Osmanlı-Karaman savaşını Osmanlılar kazandı.

Advertisement

Leave A Reply