I Sesi Hece ve Kelime Tablosu

0
Advertisement

İlkokul birinci sınıf öğrencileri ı sesini öğrenme için hece ve kelime tablosu. I sesi ile heceler ve kelimeler.

I Sesi Hece ve Kelime Tablosu

TABLO 1

ılıtınıbık

TABLO 2

ılıkkalınkatıkanıkına
kıtkıtlıkkınıktıkkatık
taktıaktıkılakılkakıl
tıklakatıltakıtakıltıktık
kulakkanıatılaltıatkı
tanıakıntıılımlıatlıkıllı
atıktanıkAnılanıkınala
tatlıkalınanalıkkınalıanıt

TABLO 3

kıtkılanıAkınkına
ılıkatlıaltıtanıatık
atkıaktıtakıakılanıt
katıAnıltaktıatıltatlı
kılıkballıtakılbalıkkıllı
katıkkulakakıntıkınıkbakkal
kalıntanıkkatıltıklakulaklık
tıktıkkalınanalıkkınalıkıtlık

OKUMA YAZMA
Anıl bu oteli tanıt.
Banu tatlı tattı.
Akın okula katıl.
Bu Utku, o akıllı.
Bu balık tatlı.
Onun eli kınalı.
Ata atkı taktı.
Akıllı akıllı anlatılır.
Tatlı tatlı anılar anlatılır.
Irmak tatlı elma al.
Tarık Anıl’ı ara unutma.
Irmak takıları tak unutma.
Kemal kalın atkı al.
Namık atkı al atkı tak.
Kımıl tırtıl ilerle.

Advertisement

Leave A Reply