İbadet İle İlgili Hadisler

8

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen İbadet ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? İbadet hakkında hadisler.

“Misvak kullanmak, ağzın temiz kalmasına ve Rabb’in razı olmasına sebeptir.”
“Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu tam (eksiksiz) olan davetin ve kılınacak namazın Rabb’i Allahım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver. Onu, kendisine vaadettiğin Makamımahmd’a ulaştır, diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur.”
“Ne dersiniz, birinizin kapısında bir nehir olsa da orada hergün beş defa yıkansa onun kirinden eser kalır mı? Orada bulunanlar, “Kirinden hiçbir şey kalmaz.” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah beş vakit namaz sayesinde günah ve hataları siler.”
“Cuma namazı, cemaat halindeki her Müslüman’ın kılması gereken bir farzdır. Şu dört kimse müstesnadır: Köle, kadın,
çocuk, hasta.”
“Oruç sırf benim içindir, onun mükâfatını (dilediğim gibi) ben vereceğim. Kulum arzularını, yemesini ve içmesini benim için terk etti. Oruç bir kalkandır, perdedir. Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, iftar ettiği vakitteki sevincidir, diğeri de Rabb’ine kavuştuğu vakitteki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah katında
misk kokusundan daha hoştur.”
“Kim yalan sözü ve onunla ameli terk etmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affedilir.”
“Malının zekâtını verdiğin zaman, malındaki fakirin hakkını ödemiş olursun.”
“İnfak et. Cimrilik gösterme ki Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin! Sakın para biriktirip saklama ki Allah da senden bereketini saklamasın.”
“Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak
(evine) döner.”
“Umre, diğer umreye kadar geçen süre içinde işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın (hacc-ı
mebrûrun) karşılığı da ancak cennettir.”
“Kim bir imkân bulurda kurban kesmezse bizim namazgâhımıza (mescidimize) yaklaşmasın!”
“Gece karanlıkları gibi ortalığı kaplayacak olan kargaşa (fitne) dönemlerinde salih ameller işlemekte acele ediniz. O zamanda insan, mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler veya mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar.”
“İslam beştemel üzerine kurulmuştur:Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.”
“Şüphesiz dua tam bir ibadettir.” Sonra da şu ayeti okudu: “Rabb’iniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.”
“Rabb’ini zikredenle zikretmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”
“Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’a istiğfarda bulunuyor ve ona tevbe ediyorum.”
“Ya Abdullah, bir zamanlar geceleri ibadetle geçirdiği halde sonradan geceleri ibadetle geçirmeyi terkeden filân kimse gibi olma.”
“Resulullah arkadan gelenler arasında büyük bir gürültü ve deve dövülmesi sesi duyunca kamçısını arkadan gelenlere çevirerek şöyle buyurdu :
— «Ey insanlar, ağırbaşlı olunuz; çünkü ibadet acelecilikle olmaz.”
Advertisement

8 yorum

Leave A Reply