İbadet Nasıl Olmalıdır?

0

İslamda ibadet nasıl olmalıdır? İbadetler ile ilgili temel ilkeler, islamda ibadet anlayışı hakkında bilgi.

İbadet Nasıl Olmalıdır?

İBADETLER İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

Advertisement

İsteklilik ve Samimiyet

İbadetlerin amacına ulaşabilmesinde temel etken istek ve samimiyettir. İnsanları, ibadette isteklilik ve samimiyete yönelten pek çok etken vardır:

► Kişinin inancı

► Allah’ın insana bahşettiği nimetler

Advertisement

► Allah’a sığınma ve ondan yardım dileme durumu

► Kötülüklerden arınma

► Ruhun yüceltilme isteği

“Allah sizin dış görüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak amellerinize ve kalplerinize bakar.”

Gösterişten Uzak Olmak: Gösteriş ibadetlerin kabulünü engelleyen, onları amacı dışına çıkaran temel etkenlerden biridir, ibadetlerde gösterişe neden olan etkenlerden bazıları şunlardır:

Advertisement

Sahip Olunan Gurur ve Kibir: “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.” (İsra suresi, 37. ayet)

Menfaat Temin Etmek: Namaz, hac gibi ibadetlerde ön saflarda görünüp bundan dünyevi menfaat sağlama düşüncesi olmamalıdır.

İkiyüzlülük (Münafıklık): Bazı insanların inanmadıkları hâlde Müslümanlar arasına nifak tohumları sokma düşüncesiyle yaptıkları gösterişli ibadettir.

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani olurlar.” (Mâûn suresi, 4-7. ayetler)

Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik

Advertisement

İslam kolaylık dinidir. Allah, insana güç yetiremeyeceği yükü yüklemez. Tüm ibadetler kolayca yerine getirilebilecek niteliktedir. “…Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez….” (Maide suresi, 6. ayet)

Namaz, abdest, oruç vb. ibadetlerde birçok kolaylık sağlanmıştır. Örneğin, hasta olanların namazlarını oturarak kılabilmeleri, yolcuların dört rekâtlık farz namazı iki rekât olarak eda etmeleri, hastalıktan dolayı tutulamayan orucun sonradan kaza edilebilmesi gibi kolaylıklar sağlanmıştır.

Peygamberimiz de uygulamalarıyla İslam’ın kolaylık dini olduğunu göstermiştir. Bu konuda şöyle demiştir:” Kolaylaşırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçiren ve ibadete engel olur düşüncesiyle evlenmeyen gruba tepki göstererek “Kimse Allah’a benden daha saygılı değildir… Kim beni aşmaya kalkarsa o benden değildir.” demiştir.


Leave A Reply