İbadetin Anlamı ve Kapsamı, Niçin İbadet Edilir?

0
Advertisement

İbadet nedir, anlamı ve kapsamı nedir? Niçin ibadet edilir, ibadetler nelerdir, ibadetin önemi hakkında bilgi.

İBADETİN ANLAMI VE KAPSAMI

İbadetin Sözlük Anlamı Şudur: Kullukta bulunma, yüce bir varlığa tapınma gibi anlamlara gelir.

İbadetin Terim Anlamı Şudur: Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak ve rızasını kazanmaya çalışmaktır.

Emirler:

Farz ibadetler: Namaz, oruç, zekât, hac anne-babaya itaat, adaletli olmak ve iyilik yapmak gibi emredilen hususlardır.

Vacip İbadetler: Farz kadar kesinlik taşımasa da emredilen iş ve davranışlardır. Bayram namazları, vitir namazı ve fıtır sadakası vacip olan ibadetlerdendir.

Advertisement

Sünnet ibadetler: Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik davranışlardır. Beş vakit namazın sünnetlerini eda etmek, şükretmek, sabırlı olmak, tevazu göstermek, kanaatkar olmak gibi tüm nafile ibadetler sünnete örnek teşkil eder.

Yasaklar: İçki, kumar, falcılık, zina gibi yasaklardan kaçınmaktır. Bunlara aynı zamanda haram fiiller denir.

Yapılış şekillerine göre ibadetler şunlardır:

Bedenle yapılan ibadetler, namaz kılmak ve oruç tutmaktır.
Mal ile yapılan ibadetler; zekât ve fitre vermek, kurban kesmektir.
Hem mal hem de bedenle yapılan ibadet, hac ibadetidir.

İbadetler; kişinin ruhsal durumuna göre Allah rızası gözetilerek, Allah’ın emrinin yerine getirilmesi için, cennet ümidi ve cehennem korkusuyla yapılır.

Salih amel; Kur’an’ı Kerim’de emredilen, öğütlenen ve güzel görülen her türlü iş ve davranışa denir.

Advertisement

NİÇİN İBADET EDİLİR?

İnsanın Yaratılış Gayesi İbadettir: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet) ayetiyle yaratılış amacı yine yaratıcı tarafından belirtilmiştir.

İbadet İnsan iradesine Bırakılmamış, Allah’ın Kesin Bir Emridir: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın…” Nisa suresi, 36. ayeti gibi birçok ayet emir niteliğindedir.

İbadetler Aracı Olmaksızın Sadece Allah’a Yapılır: “Allah’tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin…” Hud suresi 26. ayeti ile bu durum açıkça ifade edilmiştir.


Leave A Reply