İblis Nedir? Hakkında Bilgi

0

İblis nedir, iblisin özellikleri nelerdir? İblis ile ilgili inanışlar, Kuran’a göre özellikleri, iblis hakkında bilgi.

Advertisement

İblis

İblis, İslamda, Allah’ın buyruğuna karşı çıktığı için Cennet’ten kovularak lanetlenen ve emrindeki şeytanlar aracılığıyla insan soyunu Allah yolundan saptırmayı üstlenen cindir. Saptırıcı işlevi dolayısıyla “Şeytan” özel adıyla da anılır. İblis adının Yunanca diabolos’tan (şeytan) türediği sanılmaktadır. İblis için adüvvullah (Allah’ın Düşmanı) ve adüvv (düşman) adları da kullanılır.

Kuran’a göre Allah, Âdem’in yaratılışı tamamlandıktan sonra bütün meleklerin ona secde etmelerini ister. Ama İblis, kendisi ateşten yaratıldığı için, yalnızca çamurdan yaratılmış insandan daha üstün olduğunu öne sürerek bu buyruğa karşı çıkar. İtaatsizliği üzerine Allah, İblis’i Cennet’ten kovar. Ama İblis’in cezası, onun ve bütün şeytanların Cehennem ateşinde yanacağı kıyamet gününe değin ertelenir. Allah, Âdem’in soyunun kıyamet gününe değin vereceği sınavda, İblis’in gerçek müminler dışında, kötülüğe eğilimli herkesi baştan çıkarmaya çalışmasına izin verir. İblis ilk iş olarak Cennet’e girerek Havva’yı yasaklanmış ağacın meyvesinden yemeye kışkırtır, böylece Âdem ile Havva’nın Cennet’ten kovulmalarına yol açar. Bundan sonra emrindeki şeytanlar aracılığıyla, insanlara kötülükleri iyi göstererek onları saptırmaya çalışır. İnanışa göre bir keresinde de hatif biçiminde ortaya çıkarak Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’in ölüsünü gusletmesini engellemeye çalışmış ama başaramamıştır.

Kuran’da iblis’in hem melekler (Araf: 7; Hicr: 30-31; Sâd: 73-74), hem de cinler (Kehf: 50) arasında sayılması Kuran yorumcuları arasında tartışmalara yol açmıştır. İslam inancına göre nurdan yaratılmış olan melekler günahtan arınmıştır; oysa ateşten yaratılan cinler günah işleyebilir. Bir yoruma göre İblis, hakkı olmadığı halde melekler arasına karışmış bir cindir. Bir başka inanışa göre, insanın yaratılışından önce yeryüzünde fesat çıkaran cinlerle savaşmak üzere gönderilen melekler ordusuna komuta ettikten sonra gök katındaki cinlerin yönetimini üstlenmiştir. Başka bir öyküde ise, başkaldıran cinlerden biri olarak meleklerce yakalandığı ve Cennet’e getirildiği anlatılır.

Advertisement


Leave A Reply