İbn-i Sina Resimli Sözleri, Ünlü Bilginin Söylediği Anlamlı Güzel Sözler

0
Advertisement

İbn-i Sina tarafından söylenmiş güzel sözler. İbn-i Sina resimli sözleri, özlü sözler, tıp ve hayat ile ilgili anlamlı güzel alıntıları.

ibni sina

İbn-i Sina

İbn Sina, “İslam Altın Çağı”nın en önemli düşünürlerinden, hekimlerinden, yazarlarından ve astronomlarından biri olarak kabul edilen ünlü bir bilgeydi. Erken modern tıbbın babası olarak kabul edilen İbni Sina, 40’ı tıp, 150’si felsefe olmak üzere yaklaşık 240’ı günümüze ulaşan 450 civarında eser kaleme almıştır. En önemli eserlerinden bazıları, bir dizi üniversitede standart bir tıp metni olarak kullanılan bir tıp ansiklopedisi olan ‘Tıp Kanunu’; ve bilimsel ve felsefi bir ansiklopedi olan ‘Şifa Kitabı’. İbn Sina’nın coğrafya, astronomi, şiir, fizik, İslam teolojisi, simya, jeoloji, matematik ve mantık gibi kalbine yakın konularda düşüncelerini, bakış açısını ve görüşlerini içeren bazı popüler ve ilginç alıntılarını ve sözlerini bir araya getirdik.

İbn-i Sina Sözleri

İbn-i Sina Sözleri

 • Cahil bir doktor ölümün yaveridir.
 • Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.
 • Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde alet yoktur.
 • Uzun ve dar olana, genişliği olan kısa bir yaşamı tercih ederim.
 • Bir aptal onu içip karanlığa düşerse bu şarabın suçu mudur?

İbn-i Sina Sözleri

Şimşek ne kadar parlak olursa, o kadar çabuk kaybolur.
 • Varlığı zorunlu olan şey, zorunlu olarak tek bir öz olmalıdır.
 • Yalnızca Tanrı’da öz (O’nun ne olduğu) ve varoluş (olduğu) örtüşür.
 • Yaşamın genişliği, yaşamın uzunluğundan daha önemlidir.
 • Yüce varlık olan Tanrı, ne uzay tarafından sınırlandırılır, ne de zamana dokunur; belirli bir yönde bulunamaz ve özü değişemez. Gizli konuşma bu nedenle tamamen ruhsaldır; tüm maddi kısıtlamalardan soyutlanmış, Tanrı ile ruh arasında doğrudan bir karşılaşmadır.

İbn-i Sina Sözleri

Advertisement
Deliliğin farklı türleri sayısızdır.
 • İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir.
 • Zihinsel öze gelince, onu her türlü zihinsel biçimden yoksun olan bebeklerde buluruz.
 • Tedavi edilemez hastalık yoktur – sadece irade eksikliği. Değersiz bitki yoktur – sadece bilgi eksikliği vardır.
 • Herhangi bir şeyin bilgisi, her şeyin nedenleri olduğu için, nedenleri ile bilinmedikçe edinilmiş veya tamamlanmış değildir.
 • Dünya, zekası olan ve dini olmayan adamlar ve dini olan ve zekası olmayan adamlara bölünmüştür.

İbn-i Sina Sözleri

İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.
 • Dua, ruhun tanrısallığını idrak etmesini sağlayan şeydir. İnsanlar dua yoluyla mutlak gerçeğe tapar ve sonsuz bir ödül ararlar. Dua, dinin temel taşıdır; ve din, ruhun kendisini kirleten her şeyden arındırılmasının yoludur. Dua, her şeyin ilk sebebine, tüm dünyanın en üstün hükümdarına, tüm gücün kaynağına ibadettir. Namaz, varlığı gerekli olanın ibadetidir.
 • Birinci ilkeyi inkar edenler, yakılmakla yakılmamakla, kırbaçlanmakla kırbaçlanmamak aynı şey olmadığını kabul edinceye kadar kamçılanmalı ya da yakılmalıdır.
 • Ağrı, doğanın akışına aykırı bir şey tarafından üretilen bir duyumdur ve bu duyum iki koşuldan biri tarafından kurulur: ya çok ani bir mizaç değişikliği (ya da karşıt bir mizacın kötü etkisi) ya da bir süreklilik çözümü.

İbn-i Sina Sözleri

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
 • Egemen bir dünyevi erdem yoluyla toprağa dönüşmek suyun doğasında vardır; … hakim bir sulu erdem yoluyla suya dönüşmek toprağın doğasında vardır.
 • Hastalığın mahiyetini bilmediğin zaman onu tabiata bırak; işleri aceleye getirmeye çalışmayın. Çünkü ya doğa tedaviyi getirecek ya da hastalığın gerçekte ne olduğunu kendisi açıkça ortaya koyacaktır.
 • Tıp, sağlıklı ve sağlıklı olmayan insan vücudunun çeşitli durumlarını ve sağlığın kaybolma olasılığının ve kaybedildiğinde muhtemelen tekrar sağlığa kavuşmanın yollarını öğrendiğimiz bilimdir. Diğer bir deyişle sağlığın korunması ve kaybedildikten sonra yeniden kazandırılması sanatıdır. Bazıları tıbbı teorik ve pratik [uygulamalı] bir bilim olarak ayırırken, diğerleri onu salt bir bilim olarak gördükleri için yalnızca teorik olduğunu varsayabilirler. Ancak gerçekte her bilimin hem teorik hem de pratik bir yanı vardır.


Leave A Reply