İbn Kuteybe Kimdir?

0

İbn Kuteybe kimdir ve ne yapmıştır? İbn Kuteybe hayatı, biyografisi, eserleri ve edebi kariyeri hakkında bilgi.

İbn Kuteybe

İbn Kuteybe; tam adı Ebu Muhammed Abdullah Bin müslim Ed-Dineveri Bin Kuteybe (d. 828, Küfe, Irak – ö. 889, Bağdat), adab yazılarıyla tanınan Arap edebiyatçıdır. Arapça düzyazıda “çağdaş” bir tat veren yalın ve rahat bir üslup geliştirmiştir.

Advertisement

Yaşamı konusunda fazla bilgi yoktur. Ataları Horasanlıydı. Yirmi yıl kadar Dinever kadılığı (y. 851-870) yaptıktan sonra y. 871’den ölümüne değin Bağdat’ta ders verdi.

İbn Kuteybe’nin günümüze ulaşmış 14 cilt yapıtı vardır. Bunlardan Kitabü’l-Edebi’l-Kâtib (1883) Arapçanın kullanımı ve sözcük dağarcığı üzerine bir rehberdir. Kitabü’l-Arab Abbasilerde İran kültürünün değil, Arap kültürünün üstünlüğünü savunur. Kitabü’l-Maarif tarih konusuna ayrılmış bir elkitabıdır. ilk dönem Arap şiirinin kronolojik sırayla verildiği Kitabü’ş-Şiir ve’ş-Şuara’nın (1904) başına İbn Kuteybe’nin edebiyat eleştirisi konusundaki görüşlerini içeren bir önsöz eklenmiştir. İbn Kuteybe’nin adab konusundaki yazılarının toplandığı Kitabü Uyuni’l-Ahbar tarihten zengin örneklere, şiirlere ve özdeyişlere yer vermesi açısından değer taşır. Te’vilü’l-Muhtelifi’l-Hadis (1908) adlı yapıtı Türkçede Hadis Müdafaası (1979) adıyla yayımlanmıştır.


Leave A Reply