İbrahim Efendi Konağı Kitap Özeti Konusu Karakterler, Samiha Ayverdi

1

Samiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konağı isimli kitabının konusu, eleştirisi, karakterleri, özeti. Samiha Ayverdi kitapları hakkında bilgi.

İbrahim Efendi Konağı Kitap Özeti – Samiha Ayverdi

İbrahim Efendi Konağı Kitap Özeti – Samiha Ayverdi

Romanın Başlıca Karakterleri

  • İbrahim Efendi: Meclis-i Maliye Reisi. Çok zengin ve güçlü bir adam. Kibirli ve sevgisiz.
  • Hilmi Bey: ibrahim Efendi’nin kardeşi. Duygusal, kibar ve tok gözlü bir adam.
  • Halet Hanım: Hilmi Bey’in karısı. Akıllı ve iyi kalpli bir kadın. Herkesin yardımına koşar.
  • Şevkiye: İbrahim Efendi’nin büyük kızı. Tüm zenginliğine rağmen çok mutsuz.
  • Dr. Salih Bey: Şevkiye’nin kocası. Onunla parası için evlenmiş.
  • Şükriye: İbrahim Efendi’nin küçük kızı. Budala bir kadın.
  • Yusuf Bey: Şükriye’nin kocası. Mutsuz bir adam.
  • Ratıbe: Dr. Salih’le Şükriye’nin 20 yıl sonra dünyaya gelen kızları. Duygusal bir çocuk.

İBRAHİM EFENDİ KONAĞI (Kitabın Özeti)

İbrahim Efendi, Gediz’in ileri gelenlerinden bir tiftik tüccarının oğludur. Uzun seneler Meclis-i Maliye reisliği yapmıştır. Ailesinden büyük bir miras kalmıştır. Çok varlıklı ve geniş bir çevresi olan İbrahim Efendi lüks içinde yaşamaktadır. Kışları Şehzadebaşı’ndaki konağında; yazları da Boğaz’da Çengelköy’deki köşkünde geçirmektedir. Geniş bir aileyi, pek çok çalışanı barındıran konak, çevrede tanınan ve herkesin hayran olduğu bir binadır. İbrahim Efendi, çocukları ile debdebeli bir yaşama sahiptir. Kardeşleri, Hilmi Bey ve Bahise Hanım’la birlikte iki kızı Şükriye ve Şevkiye Hanım’dan oluşan geniş bir ailesi vardır. Fakat damadı Salih Bey, onun mirasına konmak için her yola başvurmaktadır. Para hırsı, ona her kötülüğü yaptırmaktadır. Diğer damadı Yusuf Bey ise rahat yaşayışı tercih eden Salih Bey’e göre daha iyi niyetli biridir. Bohem hayatı yaşamaktadır. Kansının huysuzluklarına katlanamadığı için en sonunda intihar eder.

İbrahim Efendi’nin konağında aynı debdebeli hayat sürüp gitmektedir. Eğlence ve düğünlerle pek çok kişinin gelip gittiği konakta selamlık, harem ve konağın diğer bölümleri canlılık içindedir. Fakat bir gün İbrahim Efendi kalp krizi geçirir ve hayata veda eder. Konağın idaresi büyük kızı Şevkiye Hanım’a kalmıştır. Bu, işleri anlamayan, huysuz bir kadındır. Para hırsıyla yanıp tutuşan Salih Bey, İbrahim Efendi öldüğü hâlde servete dokunamadığı için konağı terk eder. Artık servete yaklaşamayacağını anladığından, usanmıştır.

Konağın gelirleri azalmaya başlar. Yeni kâhya Zaim Bey, Şevkiye Hanım’in işten anlamadığını fark ederek onu kandırır. Yönetimi eline alır. Zamanla uyanıklığı sayesinde bütün sen/ete el koyar. Şevkiye Hanım ve Şükriye Hanım avukatlara giderler, kalan mücevherlerini de avukatlara kaptırırlar. Bir sonuç almayınca parasız kalırlar. Zaim Bey, onlara konağın çatı kısmında kalabileceklerini söyler. Çok sıkıntılı bir süreden sonra kayınbiraderleri eczacı Sedat onlara yardım eder ve Fatih’te bir ev kiralar onlar için. Bakımlarını da o üstlenir. Fakat bir süre sonra bu kira evinde Şükriye Hanım vefat eder.

SAMİHA AYVERDİ

SAMİHA AYVERDİ

Piyade Kaymakamı (Yarbay) İsmail Hakkı Bey ile Fatma Meliha Hanım’ın kızıdır. Mimar ve tarihçi yazar Ekrem Hakkı Ayverdi‘nin kızkardeşidir. 1906 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Süleymaniye Kız Numune Mektebi’ni bitirmiştir. 1921’den sonra özel öğrenim görmüştür. Samiha Ayverdi, Süleymaniye Kız Numune Mektebi’nde eğitim gördü; daha sonra özel derslerle eğitimini sürdürdü. Çok iyi derecede Fransız öğrenerek tarih, tasavvuf, felsefe alanlarında kendini yetiştirdi. Ayverdi, Kubbealtı Akademi’sinin kurucu üyesidir. Ayrıca, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul ve Yahya Kemal Enstitülerinde faal üyeliklerde bulunmuş, 1966’da Türk Ev Kadınları Derneği’nin kuruluşuna ön ayak olmuş, 1970’de ağabeyi ile birlikte Kubbealtı Cemiyetinin kurulmasını sağlamıştır.

22 Mart 1993 tarihinde ölen Samiha Ayverdi’nin mezarı, İstanbul Zeytinburnu’ndaki Merkez Efendi Camii’nin bahçesindedir..

Romanlarının konusunu hayatındaki tecrübelerinden, eski İstanbul gelenek ve göreneklerinden, din ve tasavvuftan alır. Başlıca eserleri: Aşk Bu İmiş, Batmayan Gün, Mabette Bir Gece, Yaşayan Ölü, Mesihpaşa İmamı, Abide Şahsiyetler, Hatıralarla Baş Başa. İbrahim Efendi Konağı hem bir ailenin hem de bir devletin dramıdır. Eserdeki hikâye, görkemli bir konakla birlikte muhteşem bir devletin yıkılışıdır. Pek çok yazar İbrahim Efendi Konağı’nı yazarın en büyük eseri olarak görmektedir.


1 Yorum

Leave A Reply