İbrahim Müteferrika Matbaasında Basılan Eserler

0

İlk Türk matbaasını kurarak Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan ilk 17 eser listesi.

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika matbaasında bastığı kitabın provalarını gözden geçirirken

İlk Türk Matbaası kaç yılında, kimler tarafından kuruldu?

Bilinenin aksine Osman Devleti’ne ilk matbaayı getiren İbrahim Müteferrika değildir. Osmanlı’da ilk  matbaayı 1493 yılında İspanya’dan kaçıp sığınan Yahudi David ve Samuel ibn Nahmias kardeşler kurmuştur. Dönemin padişahı basımcılığı yasakladığından dolayı Osmanlı’ da matbaa uzun bir süre rafa kaldırıldı. İspanyol kardeşlerin  istanbul’da basmış oldukları ilk kitap 13 aralık 1493’te yayınladıkları ” Yaakov Aşer’in, ” Arba’ ah Turim” adlı eseridir. Bu eser İbranice basılmıştır.

İbrahim Müteferrika Kimdir?

Macar asıllı olan İbrahim Müteferrika, 1674 yılında Macaristan’ın Kolojvar şehrinde doğdu. Protestan bir Macar ailesinin oğlu olan İbrahim Müteferrika ilahiyat öğrenimi gördüğü sırada Türklere esir düştü.  Müslümanlığı seçtikten sonra İbrahim Müteferrika adını almıştır.

İbrahim Müteferrika,  1727 yılında ilk Türk matbaasını İstanbul’da kurmuştur. İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaada ilk olarak  ” Vankulu Lügatı”  basmıştır.  Bu kitabın ardından toplamda 17 eser ve 22 cild basım yapmıştır.

İbrahim Müteferrika kurduğu matbaasında toplam 17 ayrı kitap basmıştır. Bunlar;

 1. Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Sihah El-Cevheri), 2 cilt halinde, 1729
 2. Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar, 1729
 3. Tarih-i Seyyah, 1729
 4. Tarih-i Hind-i Garbi, 1730
 5. Tarih-i Timur Gürgan, 1730
 6. Tarih-I Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid, 1730
 7. Gülşen-i Hülefa, 1730
 8. Grammaire Turque, 1730
 9. Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 1732
 10. Fiyuzat-ı Mıknatısiye, 1732
 11. Cihan-nüma, 1732
 12. Takvim el-Tevarih, 1733
 13. Kitab-ı Tarih-i Naima, 2 cilt halinde, 1734
 14. Tarih-i Raşid, 3 cilt halinde, 1735
 15. Tarih-i Çelebizade, 1741
 16. Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna, 1741
 17. Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri, 2 cilt halinde, 1742

İbrahim Müteferrika başka dillerde bilmesinden ötürü bir dönem Osmanlı’ da yabancı devletlerle iletişim kuran heyetlerde bulunmuştur.

İbrahim Müteferrika 1719 senesinde Marmara Deniz’inin haritasını basmıştır.

1745 yılında vefat etmiştir.


Leave A Reply