İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

0

İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? İç Anadolu Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi.

Advertisement

İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

TARIM

Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır.

İklimin yarı kurak karakterine rağmen çok geniş alanlar tarıma ayrılır. Bölgenin tarımı iklim şartlarına bağlıdır. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar meydana getirir, iklim yarı kurak olduğu için nadas ihtiyacı duyulur. Tarımın en önemli problemi sulamadır.

Bu amaçla büyük sulama kanallarının (barajların) yapılması ve yeraltı suyundan yararlanılması gerekir. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanır. Türkiye’de ulusal gelirin % 20’sini bu bölge sağlamaktadır.

Tarım ürünleri içinde tahıllar başta gelir. Türkiye genelinde tahıla ayrılan toprakların yarıya yakını bu bölgededir. Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını öne çıkarır. Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolaylaştırmıştır.

Advertisement

Bölgenin sulanabilen bölümlerinde şeker pancarı tarımı yapılır.

İlkbahar yağışı ve yaz kuraklığı tahıla uygun ortamı oluşturmuştur. Türkiye’nin tahıl ambarıdır. Sulanabilen arazinin azlığı buğday ekim alanlarının geniş olmasına yol açmıştır. Bölgede buğday nadas yöntemiyle yetiştirilir. Alan bakımından nadasa bırakılan toprakların en fazla olduğu bölgemizdir. Bölgede yaz kuraklığının erken başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar.

HAYVANCILIK

İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak bozkırların görülmesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesine neden olmuştur. Küçükbaş hayvan sayısının en fazla olduğu bölgedir. Bölgede Ankara ve Eskişehir çevresinde tiftik keçisi yaygınlaşırken diğer yörelerde daha çok koyun beslenir. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün ve tiftik, dokumacılığı teşvik etmiştir.

MADENCİLİK

Bölgenin önemli yeraltı zenginlikleri, linyit, krom, lületaşı, tuz ve bor mineralleridir.

Krom: Eskişehir, Kayseri ve Sivas’ta çıkarılır.

Advertisement

Kayatuzu: Kırşehir ve Çankırı dolaylarında çıkarılır.

Linyit: Sivas ve Eskişehir’de çıkarılır.

Çinko ve Demir: Kayseri ve Sivas’ta çıkarılır.

Civa: Konya Sarayönü’nde

Tuz: Tuz Gölü’nden elde edilir.

Advertisement

Lületaşı: Eskişehir’de çıkarılmaktadır. Hediyelik eşya yapımında kullanılır.

SANAYİ

Bölgede önemli ulaşım yollarının geçtiği Yukarı Sakarya Bölümü sanayinin en fazla geliştiği bölümdür.

Eskişehir’de: Lokomotif, besin, motor, çimento ve inşaat malzemeleri sanayi,

Ankara’da: Dokuma, besin, tarım araçları, çimento, süt ürünleri ve inşaat malzemeleri sanayi,

Kayseri’de: Halıcılık, meyve suyu, pamuklu dokuma, pastırma ve sucuk üretim merkezleri,

Advertisement

Kırıkkale’de: Orta Anadolu petrol rafinerisi, silah fabrikası, demir-çelik endüstrisi,

Sivas’ta: Besin, yem, çimento endüstrisi ve devlet demir yollarının bakım tesisleri bulunur.

TURİZM

Bölgenin önemli turistik yerleri Peribacaları, Ihlara Vadisi, Derinkuyu’daki yeraltı kentleri (Kapadokya) dir. Konyada’ki Selçuklu eserleri, Mevlana Türbesi ve çeşitli yerlerdeki antik Hitit kentleri önemli turistik değerlerdir.

Bölgede sağlık turizmi de gelişmiştir. Özellikle Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde, Kayseri illerinde kaplıcalar bulunmaktadır. Bu yerleşim merkezlerinde bu maksatla kurulmuş dinlenme ve konaklama tesisleri yer alır.

Bölgedeki Erciyes Dağı’nda kayak turizmi gelişmiştir.

Advertisement

Bölgede özellikle Ankara’da bulunan Anıtkabir, Atatürk müzesi, Etnografya müzesi insanların ziyaret ettiği yerler arasında yer almaktadır.

iç Anadolu’da her yıl gerçekleştirilen, Kayseri Anadolu Fuarı ile Konya Fuarı başlıca turizm ve ticaret etkinlikleridir.

İç Anadolu Bölgesi’nde, Boğazköy Alacahöyük Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı gibi tarihi ve doğal yönden korumaya alınmış turizm alanları da bulunmaktadır.


Leave A Reply