İç Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı

0

İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi.

Advertisement

İç Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı

iç Anadolu Bölgesi, 2000 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 11.6 milyon kişilik nüfusuyla Marmara Bölgesinden sonra ikinci sırayı alır. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 64 kişi/km2’dir. (1997 yılına göre, Türkiye’nin ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişi/km2’dir.) Dolayısıyla İç Anadolu, Türkiye nüfus yoğunluğu ortalamasının altındadır. iç Anadolu Bölgesi’nin nüfusu, bölgenin doğal koşullarının etkisine bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın yerlerdeki dağ eteklerinde yoğunlaşır. Bunun nedeni, sözü edilen kesimlerin daha yağışlı ve su kaynaklarının bol olmasıdır.

Bölgedeki ovaların aldığı yağışın az olması, nüfuslanma ve yerleşmeyi engellemiştir. Düz ovalık kesimde nüfus yoğunluğu dağ eteklerine göre azdır. Toplu köy niteliğindeki kırsal yerleşme birimleri ile kentler dağ etekleri boyunca dizilir. Bölge nüfusunun % 62’si nüfusu 10.000’den fazla olan ve kent sayılan yerleşme birimlerinde yaşamaktadır. Tarım alanları geniş olmasına karşın nüfusun % 38’i kırsal kesimde yaşar. Tarım alanlarının geniş olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar. Nüfusun dağılışı, yağış dağılışına benzerlik gösterir.

Bölgede en fazla nüfuslanmış bölüm, Yukarı Sakarya’dır. Bu bölümün yoğun nüfuslanmasında, endüstri faaliyetleri ile Ankara’nın başkent olması önemli rol oynamıştır. Konya ve Tuz Gölü çevresi nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.

Advertisement


Leave A Reply