İç Anadolu Bölgesi Özellikleri

0
Advertisement

İç Anadolu Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında maddeler halinde sade bilgiler.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi Özellikleri

Yerşekilleri

• Etrafı yüksek dağlarla çevrili çukur alan özelliğindedir.

• Yerşekilleri sadedir. Engebe ve eğim azdır. Ova ve platolar geniş yer kaplar.

• Ovalar: Konya Ovası, Ereğli Ovası, Yukarı Sakarya Ovaları

Advertisement

• Platolar: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Kızılırmak Platosu ve Uzun Yayla platolarıdır.

• Düzlüklerin yaygın olması tarım alanlarının geniş olmasını sağlamıştır.

• Deniz etkisine kapalıdır. Kurak iklim özellikleri görülür.

• Sönmüş volkan konileri olan Erciyes, Hasan, Melediz, Karadağ ve Karacadağ bulunur.

Advertisement

• Kızılırmak ve Sakarya ırmaklarının bir bölümü bölgenin içinde kalır.

• Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin başlıca kapalı havzalarındandır. Akşehir ve Eber gölleri tektonik göller olup, Ankara yakınlarındaki Eymir ve Mogan gölleri alüvyal set gölüdür.

İklim ve Bitki Örtüsü

• Step İkliminin tipik özellikleri yaşanır.

• Kışlar sert, soğuk, karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.

Advertisement

• Yıllık yağış miktarı az olup en çok yağış genellikle ilkbahar aylarında düşmektedir.

• Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış alan yöresidir.

• Bölgenin çoğu yeri bozkırlarla kaplıdır (Antropojen bozkırlar görülür).

• Kestane ve kahverengi step toprakları yaygın olarak görülür.

Advertisement

• Ormanları azdır.

• Kestane ve kahverengi step toprakları yaygın olarak görülür.

• Yarı kurak iklim özelliği tarımda sulama sorununu ortaya çıkarmıştır.

• Yağışın az olması, kışların soğuk geçmesi tarımsal üretimi, ürün çeşidini azaltır.

Advertisement

Nüfus ve Yerleşme

• Nüfus, akarsu boylarında, su kaynaklarının yakınlarında ve bölgenin sınırlarına yakın kısımlarında toplanmıştır.

• En yoğun nüfuslu yöreler; Ankara, Kırıkkale çevresi olup, Konya Ovası, Tuz Gölü çevresi, Sivas Yöresi tenhadır.

• Toplu köy tipi yaygındır.

• Toprak ve kerpiç evler görülür.

Advertisement

• Kentli nüfus oranı kırsal nüfustan fazladır.

Tarım ve Hayvancılık

• Bölgenin Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık alanındadır.

• Tarım yapabilecek alan geniştir. Fakat nadasa bırakılan toprak çok fazladır.

• Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarım için elverişlidir.

Advertisement

• Kuru tarım yaygındır. Arpa ve buğday yetiştirilir.

• Türkiye’nin tahıl ambarı diye anılır.

• Kızılırmak boylarında, Kapadokya yöresinde meyvecilik, bağcılık yapılır.

• Bozkırların yaygın olması küçükbaş hayvancılığa olarak sağlamıştır.

Advertisement

• En çok koyun beslenen bölgedir.

• Tiftik keçisinin ana vatanıdır.

Madenler Enerji Kaynakları ve Endüstri

• Bölgede çıkarılan başlıca yeraltı kaynakları:
Cıva: Konya Sarayönü’nde
Lületaşı: Eskişehir’de
Linyit: Eskişehir’de, Sivas’ta
Demir: Kayseri’de Sivas’ta
Jips: Çankırı’da çıkarılır.

• İç Anadolu madenler ve enerji kaynakları bakımından çok zengin değildir.

Advertisement

• Tuz Gölü, Türkiye’nin önemli tuz yatağıdır.

• Hirfanlı barajı, hidroelektrik santrali önemlidir.

• Başlıca endüstri merkezleri; Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kayseri’dir.

• Lokomotif, tarım makineleri, şeker, dokuma, çimento, tuğla, kiremit fabrikaları, un ve unlu mamuller üreten tesisler vardır.

Advertisement

• Kırıkkale’de petrol rafinerisi, silah fabrikası ve makine kimya endüstrisine ait askeri malzeme üreten tesisler vardır.

Ulaşım Ticaret ve Turizm

• Bölge ulaşım yönünden önem taşır.

• Kara ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.

• Ülkeyi kuzey – güney, doğu – batı doğrultusunda bağlayan yollar bu bölgeden geçer.

Advertisement

• Yerşekilleri sade olduğu için yol yapımı kolay, kilometre maliyeti düşüktür.

• Bölge kavşak durumunda olduğu İçin ticaret gelişmiştir.

• Peribacaları Ürgüp ve Göreme çevresinde yer alır. Oldukça fazla turist çeker.

• Hitit, Selçuklu ve Osmanlılara ait tarihi değerler ile Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi düşünürlerin türbeleri önemli turizm zengilikleridir.

Advertisement

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri

Bölgenin Bölümleri

YUKARI SAKARYA BÖLÜMÜ

• İç Anadolu’yu Marmara ve Ege’ye bağlayan yollar üzerindedir.
• Ankara ve Eskişehir başlıca illerdir.
• En yoğun nüfuslu bölümdür.
• Kentli nüfus oranı fazladır.
• Endüstri gelirleri diğer bölümlerden fazladır.
• En çok göç alan bölümüdür.

KONYA BÖLÜMÜ

• Bölgenin ve Türkiye’nin en az yağış alan bölümüdür.
• Bölgenin en tenha yerleri bu bölümdedir.
• Türkiye’nin buğday üretiminin 1/4’ünü bu bölüm verir.
• Kerpiç evler yaygındır.
• Su kaynakları başında toplu köyler görülür.
• Konya, Karaman başlıca illerdir.

ORTA KIZILIRMAK BÖLÜMÜ

• Volkanik alanlarda verimli tarım toprakları vardır.
• İç Anadolu Bölgesi’nde, köy nüfusunun en fazla olduğu yerler bu bölümdedir.
• Endüstri gelirlerinde Yukarı Sakarya Bölümü’nden sonra 2. sırada gelir.
• Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat başlıca merkezlerdir.
• Kayseri önemli bir sanayi ve ticaret merkezidir.
• Nevşehir, Ürgüp, Göreme yörelerindeki peribacaları oluşumları yeraltı şehirleri, kaya içine oyulmuş ev ve kiliselerle önemli turizm değerleridir. Bu nedenle bölüm, iç Anadolu bölgesinde turizm geliri en fazla olan bölümdür.

Advertisement

YUKARI KIZILIRMAK BÖLÜMÜ

• Bölgenin en yüksek ve engebeli bölümüdür.
• Bölgede en düşük sıcaklıklar bu bölümde ölçülür.
• Nüfus yoğunluğu azdır.
•Kırsal nüfus fazladır.
• Tarım ve endüstri geliri en az olan bölümüdür.
• Başka bölgelere göç veren bölümdür.
• Sivas en önemli merkezdir.


Kaynak – 2

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Şehirleri:Ankara,Eskişehir, Konya,Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kayseri

Bölgenin komşu bölgeleri: Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi,Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi,

Özellikleri:

İç Anadolu Bölgesi en eski yerleşimlerin kurulduğu ender yerlerdendir. Bir çok medeniyete beşiklik etmiştir. Hitit,Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminin tarihi eserleriyle doludur.

Advertisement

Yurdumuzun iç kesimindedir. Başkentimiz Ankara bu bölgededir. Denize kıyısı yoktur. Kuzeyi Kuzey Anadolu, Güneyi ise Toros dağları ile sınırlandığı için deniz etkisine açık değildir. Türkiye’nin ikinci büyük bölgesidir. Ortalama yükselti 1000 metredir. Plato ve ovalarla kaplıdır. En önemli dağları volkanik dağlar olan;Erciyes Dağı, Hasan ve Melendiz Dağları ile Karadağ ve Karacadağ’dır. Kızılırmak ve Sakarya Nehrinin önemli kısmı bu bölgededir. İklim karasaldır. Yani kışın sert geçer, yazın kurak ve sıcaktır. En fazla yağış ilkbahardadır. Bitki örtüsü ise Bozkırdır. Tuz Gölü bu bölgededir.

Ovaları:Sakarya Ovası, Konya Ovası,

Platoları: Cihanbeyli,Haymana,Obruk, Bozok ve Uzunyayla Platoları.

Buğday

Advertisement

BÖLGENİN “EN”LERİ

-İkinci büyük bölgemizdir.

-Tahılın en çok yetiştiği bölgemizdir.

-Türkiye’nin en eski yerleşimi bu bölgededir.(Çatalhöyük ve daha sonrada Hititler)

-Başkentimiz bu bölgededir.

Advertisement

-Nasreddin Hoca, Mevlana,Yunus Emre,Hacı Bektaşi Veli gibi önemli kişiler bu bölgede yaşamıştır.

EKONOMİK FAALİYETLER

Genel olarak kurak olan bölgede tarım sulama şartlarına göre yapılır. Ülkemizin tahıl ambarıdır. Buğday ve arpanın en çok yetiştiği bölgemizdir. Şeker pancarı,elma, armut ve sebze de yetiştirilir.

Maden olarak tuz, lületaşı,linyit ve bor çıkarılır.

Makine, lokomotif,şeker,un,çimento, uçak ve gıda sanayi gelişmiştir.

Advertisement

BAZI TARİHİ VE TURİSTLİK YERLERİ:

-Ankara’da; Anıtkabir, Etnografya Müzesi,İlk TBMM. Nevşehir’de;Kapadokya, Avanos,Yeraltı şehirleri,Hacı Bektaşi Veli Türbesi,

-Kayseri’de; Erciyes Dağı,Eski Evler, Konya’da; Mevlana Türbesi,

-Eskişehir’de; Odunpazarı Evleri,Yazılıkaya,

-Sivas’ta; Divriği Ulu Cami ve Sivas Gök Medrese.

Advertisement

Leave A Reply