İç Anadolu Bölgesi Yerşekilleri

0
Advertisement

İç Anadolu Bölgesinde bulunan yer şekilleri, dağları, ovaları, gölleri, akarsuları nelerdir? İç Anadolu Bölgesi’nin yerşekilleri ve özellikleri

İç Anadolu Bölgesi Yer şekilleri

Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. Yerşekilleri çeşitlilik göstermez. Engebeli araziler fazla olmadığı için, kara ve demiryolu ulaşımına oldukça elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde genellikle 1000 m yükseltiye sahip düzlükler bulunur. En alçak yerleri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 m civarındadır.

Bölgenin güneyinde Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dağlar volkanik kökenlidir. Başlıcaları; Hasandağı, Karacadağ, Karadağ, Erciyes ve Melendiz’dir.

Bölgedeki kıvrım dağları ise doğuda geniş bir alan kapar. En önemlileri, Ak Dağlar, Hınzır Dağ, Tecer Dağıdır.

Platolar en fazla bu bölgemizde yer alır. Batıda Haymana ve Cihanbeyli, güneyde Obruk, doğuda da Bozok (Kızılırmak) platolarıyla, Ege Bölgesi sınırı boyunca Yazılıkaya (Bayat) ve Doğu Anadolu Bölgesi sınır boyunca da Uzunyayla gibi platolara sahiptir.

Advertisement

iç Anadolu’nun bazı ovaları oldukça geniştir. Konya Ovası, Türkiye’nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl tabanıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü’nün güneyindeki Aksaray Ovası’dır. Haymana Platosu’nun batısındaki Yukarı Sakarya Ovası da geniş alan kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Develi ovaları, platolar arasındaki çukurluklarda yer almaktadır.

AKARSU VE GÖLLER

İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli akarsuları Kızılırmak, Sakarya Nehri, Porsuk ve Delice çaylarıdır. Bu bölge akarsuları kapalı havzada akan sel rejimli akarsulardır. İlkbahar yağışları ile taşar, yazın kuruyacak hale gelir.

iç Anadolu Bölgesi’nin güney kesimleri sularını denizlere gönderemez. Bu nedenle kapalı havzalar geniş bir alan kaplar. Kapalı havzaların geniş olanları, Konya Ovası, Tuz Gölü ve Akşehir-Eber gölleri çevresinde yer alır. Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı (Yaygölü) gibi küçük kapalı havzalar da bulunmaktadır, iç Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümü sularını Kızılırmak, Sakarya ve Yeşilırmak’ın kolu olan Çekerek suyu sayesinde Karadeniz’e gönderir. Sel rejimli akarsuların en fazla bulunduğu bölgedir.

Bölgenin en büyük gölü Tuz Gölü’dür. Bu göl buharlaşmanın etkisiyle yazın büyük ölçüde kurumaktadır. Tuz Gölü, tektonik oluşumludur. Derinliği fazla değildir. Gölün alanı kışın ve ilkbaharda fazla alan kapladığı halde, yazın buharlaşma ve beslenme yetersizliğinden dolayı kapladığı alan azalır. Tuz ihtiyacımızın % 30’unu karşılar. Diğer önemli göller ise Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, Mogan ve Sultansazlığı gölleridir.


Leave A Reply