İcatlar Nasıl Yapılır?

0

İcatlar nasıl yapılır? İcat yaparken mucitlerin karşılaştıkları zorluklar nelerdir? İcatlar hakkında bilgi.

icatİcatlar Nasıl Yapılır?

Her çağda insanların birtakım ihtiyaçlarını önceden sezen, bu ihtiyaçları gidermek için yeni bir icat yapmayı düşünen insanlar çıkmıştır, bugün de çıkmaktadır. Bu insanlar, icat edecekleri şeyin insanlığa ne gibi yararı olabileceğini, bu icattan sağlanacak faydaların medeniyetin ilerlemesi üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini önceden tahmin etmeye çalışırlar.

Çoğunlukla insanlara icat fikrini ekonomik ihtiyaçlar verir. İnsan eliyle yapılan işlerin çoğu pahalıya mal olmaktadır. İşin yarısı makinelere bırakılırsa yapım masrafı yarı yarıya azalır, dolayısıyla o mal daha ucuza satılabilir. Büyük kurumlar arasında doğan rekabet de mucitleri harekete geçirmiş, bir işi daha kolay, daha çabuk yapmak için gerekli olan yeniliklerin yaratılmasına çalışmayı âdeta bir zorunluk haline getirmiştir. Makine devri ilerledikçe icatların da sayısı arttı. İnsanlar kullandıkları makinelerin aksayan kusurlu taraflarını görüyorlar, bunları düzeltmek için yeni yeni makineler, aletler icat ediyorlar.

İcatların çoğalmasında savaşların da önemli payı vardır. Düşmanın silâhlarına karşı yeni silâhlar bulmak isteyen milletler, bütün mühendislerini, bilginlerini, mucitlerini seferber eder, geceli gündüzlü çalıştırır. Savaş İnsanlığı bir yandan yok edici, bir yandan da koruyucu yeni araçların icat edilmelerine yol açmaktadır. Yeni silâhlarla beraber yeni ilâçlar, yeni ameliyat aletleri, hep savaş zamanlarında icat edilmiştir.

Bazı icatlar da tamamen tesadüf sonucu ortaya çıkar. Yalnız, tesadüf ele insanın karşısına birdenbire çıkmaz; ancak, bir mesele üzerinde uğraşan insan, tesadüf sonucunda, aradığını bulabilir. Meselâ Papen’in buharı keşfedip Papen tenceresi denilen buhar makinesini icat etmesi bir tesadüf sonucunda olmuştur. Papen, her zamanki gibi formüllerine daldığı bir sırada, sobanın üstündeki çaydanlık kaynamış, buharın tesiriyle kapağı oynamaya başlamıştı. Papen, böylece buhar gücünü buldu. Edison‘un icatlarının da bir kısmı tesadüf sonucunda ortaya çıkmıştır. Isaac Newton, kırda öğle uykusunu uyurken başına ağaçtan elma düşmeseydi, yerçekimi kanununu ya bulamıyacak, ya da bulması gecikecekti; çünkü Newton, o sırada, tabiatın gizli kalmış kanunlarını ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Elmanın başına düşmesi, Newton’ un sonuca daha çabuk ulaşmasını sağladı.

Mucitlerin Karşılaştıkları Güçlükler

Daha en eski çağlardan beri mucitler değişik, garip insanlar olarak kabul edilirdi. Bilinmiyen birtakım işler peşinde koşan, esrarengiz konular üzerinde çalışan bu insanlara yarı deli gözü ile bakılırdı. Mucitlerin ortaya çıkardıkları icatlarının da başlangıçta hiç beğenilmemesi, alay konusu olması âdetti. Hele Ortaçağ’da, papazlar, din kisvesi altında, yeni buluşları baltalamışlar, mucitleri Şeytanla iş birliği yapıyor diyerek Engizisyon Mahkemelerinde süründürmüşler, yurtlarından, evlerinden etmişlerdi. Kilisenin bu gibi işlere karışmadığı zamanlarda bile mucitler, icatlarını gerçekleştirebilmek için etraftan para yardımı istedikleri zaman herkes gülüp geçiyordu. Meselâ ilk buharlı gemiyi yapan John Fitch’i herkes deli sanıyordu; gemi yapmak için gereken parayı ona kimse vermedi.

Mucitler, din ve boş inançlardan başka ayrıca birtakım insanların çıkarlarını baltaladıkları için de birçok zorluklarla karşılaşmışlardır. İcat edilen makinenin kendisine zarar getireceğini önceden sezen bazı kimseler, mucite çeşitli yollardan baskı yaparak, hattâ onu korkutup yıldırarak, icadın tamamlanmasını önlemeye çalışıyorlardı. Eski devirlerde casus, büyücü gibi ağır suçlarla hükümdarlara şikâyet edilen, bu yüzden başına felâket gelen mucitler çoktur.

Bazı kimselerin kazancını baltalayan icat konusuna en güzel örnek trendir. Amerika’ de, Avrupa’da karayollarında araba işleterek para kazanan birtakım kimseler trenin icadından hiç de memnun kalmamışlardı. Treni, demiryolu işletmeciliğini baltalamak için ellerinden gelen kötülüğü yaptılar, bu arada birçok günahsız insanın ölümüne yol açtılar. Yalnız, sonunda gene haklı taraf kazandı, medeniyet, yolunda, ilerledi.


Leave A Reply