İcra Takip Yolunun Değiştirilmesi

0

İcra takip yolunun değiştirilmesi nedir? Başvurulan icra takip yolunun değiştirilmesi nasıl olur, özellikleri, hakkında bilgi.

BAŞVURULAN TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

İflasa tabi olan bir borçlu, alacaklısı tarafından haciz yolu veya iflas yolu ile takip edilebilir. Alacaklı başlatmış olduğu takip yolunu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilir. Yani alacaklı haciz yolu ile başladığı bir takip yolunu bırakıp bir defalığına harç ödemeksizin iflas yolu ile takibe geçebilir. Aksi de mümkündür; yani alacaklı iflas yolu ile başlattığı takibi bırakıp haciz yoluna başvurabilir.

Advertisement

Alacaklı takip yolunu değiştirdiğinde alacaklıdan yeniden harç alınmaz, ilk takip yolu için ödediği harç geçerlidir. Alacaklının bir kez daha harç ödemeksizin takip yolunu değiştirmesinin bir defaya mahsus olduğu unutulmamalıdır. Başvurulan yeni takip yolu için alacaklı, yeni bir takip talebinde bulunur ve borçluya yeni bir ödeme emri gönderilir, borçlu önceki takip yolunda ödeme emri kesinleşmiş olsa bile ödeme emrine itiraz edebilir.

Alacaklının takip yolunu değiştirebilmesi yalnızca haciz ve iflas yolları arasındadır.

NOT

İcra-iflas hukukunda haciz yolu ve iflas yolu olmak üzere iki takip yolu vardır. Alacaklı iflasa tabi olan bir borçluya karşı haciz yoluna başvurmak suretiyle takip başlatabileceği gibi iflas yolu ile takibi de seçebilir. Ancak iflasa tabi olmayan bir borçluya karşı iflas yolu ile takibe başvurulamaz.

Advertisement


Leave A Reply