İdare Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İdare ne anlama gelir? İdare kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme
“Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş.” – Atatürk
2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü
3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam
“Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım’ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı.” – H. Taner
4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul
“Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış.” – P. Safa
5. Tutum
“Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.” – N. F. Kısakürek
6. İdare kandili veya lambası
7. Hoş görme, göz yumma
8. Yetinme
“Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.” – S. F. Abasıyanık
1. yönetmek, çekip çevirmek
“Devleti, sadece idare edenlerin sorumluluğuna bırakmak ve bir daha onu düşünmemek, sosyal şuura sahip olmamak demektir.” – M. Kaplan
2. tutumlu kullanmak
“Lakin siz, yine sabaha kadar kalacakmışız gibi idare edin mumu.” – R. N. Güntekin
3. yetmek, yetişmek
“Evler ve dükkânların Ahmet’i idare edeceği belli idi.” – S. F. Abasıyanık
4. alışverişte yeterli olmak, kurtarmak
“Bu kumaşı o fiyata veremem, idare etmez.”
5. göz yummak, hoş görmek
6. örtbas etmek
yerine göre harcamak, tutumlu davranmak
Kurum veya kuruluşlarda yönetim birimlerinden sorumlu kimse
“Meclis idare amiri.”
Az ışık veren küçük gaz lambası
“Işıkları derece derece karartır, nihayet idare kandili ziyasında olanı bırakır, öyle giderdi.” – R. H. Karay
Yerel yönetim
“Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.” – Anayasa
Sivil yönetim
1. Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri
“Evvelki gün bir gazete idarehanesindeydim.” – N. Hikmet
2. Bir işi veya kuruluşu yönetenlerin bulundukları yer, büro
İdare kandili
“İdare lambası hâlâ taşlıkta yanıyordu.” – Y. Z. Ortaç
Merkezi yönetim
Kamu yönetimi
Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı
İptal, tam yargı davalarıyla genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümleyen mahkeme
İl ve ilçe yönetimi
Kamu yönetimi
1. Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma
“Yalnız bilelim ki bu bir idareimaslahatçılıktır ve idareimaslahat ancak o günü kurtarır.” – N. Hikmet
2. İşi oluruna bırakma
Yönetim kurulu
Sıkıyönetim


Leave A Reply