İdarenin Bütünlüğü İlkesi Nedir?

0

İdarenin bütünlüğü ilkesi nedir? İdarenin bütünlüğü ilkesi, hiyerarşi, idari vesayet hakkında bilgi.

İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ

İdareyi oluşturan örgütler, birbirlerinden ayrı ve parçalanmış bir görünüm gösterseler dahi, birbirlerinden tamamen bağımsız olarak düşünülemezler. Anayasada idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu açıkça belirtilmiştir.

Advertisement

İdarenin bütünlüğü, hiyerarşi ve idari vesayet olarak adlandırılan 2 hukuki araç ile gerçekleştirilmektedir.

Hiyerarşi, bir idari teşkilatın görevlilerinin aşağıdan yukarı doğru derece derece birbirlerine bağlanarak baştaki yetkililere tabi olmalarını ifade etmektedir. Yani amirin (üstün), memurlar (astlar) üzerinde sahip olduğu yetkilere ve denetime hiyerarşi denilmektedir.

İdari vesayet merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan bir hukuki araçtır. Devlet tüzel kişiliğinin ve merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine idari vesayet denilmektedir.

HİYERARŞİ

Advertisement
  • Aynı tüzel kişilik arasında söz konusudur.
  • Genel bir yetkidir.
  • Genel anlamda, hiyerarşik yetki içinde dava yolu kapalıdır.

İDARİ VESAYET

  • Farklı tüzel kişilikler arasında söz konusudur.
  • Ayrıksı bir yetkidir; ancak kanunun gösterdiği durumlarda kullanılır.
  • Vesayet makamı, uygulanmasını uygun bulmadığı işlemler hakkında idari yargı yoluna başvurabilir.

Not: Hiyerarşik yetkide üst, astın yerine geçerek işlem yapamaz.


Leave A Reply