İfade Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İfade ne anlama gelir? İfade kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Anlatım
“Bu kitabın bende hazin bir intiba bıraktığını söylersem yanlış bir ifadede bulunmamış olurum.” – A. H. Çelebi
2. Deyiş, söyleyiş
“Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım.” – S. M. Alus
3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü
“Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu.” – S. F. Abasıyanık
4. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
“Onun ifadesini henüz dosyada görmedim.” – A. İlhan
5. Dışa vurum
anlatmak
“Bence şairin asıl sanatı ruh anlarını ifade etmek hususundaki kabiliyetidir.” – A. H. Çelebi
bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söylemek
1. sorguya çekmek
“Komiser Efendi masanın başına oturup ifadesini almaya başladığı zaman ayağa kalktı.” – R. N. Güntekin
2. görgü tanığının anlattıklarını yazmak
3. tepelemek
4. üstün gelmek, yenmek
Cebirsel deyim


Leave A Reply