İfade Nedir? – Sözlük Anlamı

0

İfade ne anlama gelir? İfade kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Anlatım
“Bu kitabın bende hazin bir intiba bıraktığını söylersem yanlış bir ifadede bulunmamış olurum.” – A. H. Çelebi
2. Deyiş, söyleyiş
“Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım.” – S. M. Alus
3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü
“Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu.” – S. F. Abasıyanık
4. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
“Onun ifadesini henüz dosyada görmedim.” – A. İlhan
5. Dışa vurum
anlatmak
“Bence şairin asıl sanatı ruh anlarını ifade etmek hususundaki kabiliyetidir.” – A. H. Çelebi
bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söylemek
1. sorguya çekmek
“Komiser Efendi masanın başına oturup ifadesini almaya başladığı zaman ayağa kalktı.” – R. N. Güntekin
2. görgü tanığının anlattıklarını yazmak
3. tepelemek
4. üstün gelmek, yenmek
Cebirsel deyim

Advertisement

Leave A Reply