İflas İle İlgili Cümleler

0

İflas ile ilgili cümleler. İflas kelimesi içeren “İflas” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İflas İle İlgili Cümleler

İflas Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

*** 1933’te iflas eden Paramount iki yıl sonra yeniden örgütlendi.

*** Şirket 1996’da iflas etti.

*** İflas başvuruları için ilgili yetkili mahkemelere başvuruda bulunmaz gerekmektedir.

*** İflas eden amcama borç para ister diye tüm dostları sırtını çevirdi.

*** İflas etmek ayıp bir şey değil ayıp olan şey başkalarının hakkını yiyerek ayakta kalmaktır.

*** İflas dairesi müflisin mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve buna benzer yerlerini kapatıp mühürler.

*** iflas sanıldığının aksine yalnızca borçlunun işlerinin umutsuz bir şekilde kötüye gitmesi halinde başvurulabilen bir takip yolu değildir.

*** Doğrudan doğruya iflas yolunda bir takip süreci yoktur.

*** Ayna ithal edermiş, sonra iflas etmiş.

*** Yani alacaklı haciz yolu ile başladığı bir takip yolunu bırakıp bir defalığına harç ödemeksizin iflas yolu ile takibe geçebilir.

*** İcra iflas hukukunda takip yollarının farklılaştığından daha önce de bahsedilmişti.

*** İflas eden ailesi iş bulmak umuduyla Moskova’ya göç ettiyse de Çehov liseyi bitirinceye dek Taganrog’da kaldı.

*** 1342-45 arasında iki ailenin üyeleri de iflas gerekçesiyle tutuklandı ve her tür faiz talebinden vazgeçmeleri koşuluyla serbest bırakıldılar.

*** Rehinli alacaklı; kural olarak, doğrudan ilamlı veya ilamsız icra yoluna ya da iflas yoluna başvuramaz.

*** İcra ve iflas hukukunda borcunu ödemeyen borçlunun mallarının haczedilerek satılması ve satıştan elde edilen para ile alacağın ödenmesi işlemlerini takip ederler.

*** Bugatti Automobil S.p.A 1995’te iflas etmişti.

*** İflas hukukunda masa alacaklıları bütün iflas alacaklılarından önde sayıldığından, bunların alacağının öncelikle ödenmesi gerekir.

*** 1830’ların ortasında babası iflas edince, ailesiyle birlikte sekiz yıl kalacağı Venstop’a taşındı.

*** Daha sonra Petersburg’a dönerek babasının fabrikasında çalışmaya başladı, ama fabrika 1859’da iflas etti.

*** Savurganlığı yüzünden bir gün iflas eder, ailesiyle Mısır’a kaçar.

*** Savaşı kaybeden Almanya, zafer elde eden müttefiklere ödediği savaş tazminatları yüzünden iflas etmişti.

*** Harmsworth 1894’te iflas etmek üzere olan London Evening News’u satın alarak haber gazeteciliği alanına girdi.

*** İflas ettikten sonra eskiden yaşadığı zengin hayatının anılarıyla yaşamaya başlamıştı.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?