İflas Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İflas ne anlama gelir? İflas kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu, batkı, batkınlık, müflislik
“Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu.” – N. Cumalı

2. Yenilgiye uğrama, değerini yitirme

3. İşlevini veya görevini yapamama

1. ticarette batmak
2. her şeyini yitirmek
1. bir kimse veya kuruluş için mahkeme kararıyla anaparasını yitirdiği açıklanmak, batmak
“Ayna ithal edermiş, sonra iflas etmiş, az buçuk oynatmış.” – S. F. Abasıyanık
2. düşünce, iddia, tez, kimse vb. değeri düşmek
İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan dava
Alacaklıları zarara sokmak amacıyla hileli işlemler yaparak gerçekleştirilen iflas yolu, dolanlı iflas
Buyrukların veya beklentilerin yönelttiği durumda ortaya çıkan davranışsızlık
İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye aynı zamanda düzenlemeye yetkili birim
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, konkordato
Hileli iflas
“İnancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla … hüküm giymiş olanlar…” – Anayasa


Leave A Reply