İftira İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İftira ile ilgili olan ayetler hangileridir? İftira hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri.

4/112 Nisa
112- Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

Advertisement

7/152 A’raf
152- Buzağıyı ilah edinenlere, mutlaka Rableri tarafından bir gazab ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız.

11/50 Hud
50- Ad kavmine de kardeşleri Hud’u gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz.”

24/4,5,18-20,23-25 Nur
4, 5- İffetli kadınlara zina isnad edip de, sonra dört şahid getiremeyenlere seksen değnek vurun, bir daha ebediyyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ama bundan sonra, tevbe edip düzelenler bunun dışındadır. Şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder.
23- O namuslu, bir şeyden habersiz, inanmış kadınlara zina iftira edenler dünyada da, ahirette de lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azab vardır.
24- O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları şeylere aleyhlerinde şahitlik edecektir.
25- O gün Allah, onlara hak olan cezalarını tamamıyla verecek ve Allah’ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir.

29/12,13 Ankebut
12- Kafirler, iman edenlere: “Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim.” derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler.
13- Onlar, muhakkak kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri de elbette yüklenecekler ve yaptıkları iftiralardan Kıyamet günü mutlaka sorulacaklardır.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply