İğdir Boyu Özellikleri

0

İğdir Boyu nedir? Oğuzların İğdir boyunun tarihçesi, yaşadıkları yerler, özellikleri nelerdir? İğdir boyu hakkında bilgi.

Advertisement

İğdir Boyu

İğdir Boyu; Oğuzların 24 boyundan biridir. Üçokların Deniz Han Oğulları koluna bağlıdır. Ongunları (kutsal hayvan) çakırdır. Oğuz boylarıyla ilgili ilk bilgileri derleyen Kaşgarlı Mahmud‘un Divanü Lugati’t-Türk, Reşideddin’in Camiü’t-Tevarih ve Yazıcıoğlu’ nun (15. yy) Selçukname (Tarih-i Al-i Selçuk) adlı yapıtlarında İğdir boyuyla ilgili bazı bilgilere de yer verilmiştir.

İğdir boyunun Anadolu’daki yayılma alanlarıyla ilgili en eski belgeler 16. yüzyıldan kalma köy ve ekinliklere ait vergi defterlerindeki kayıtlardır. Bunlara göre Akdeniz yöresinde Tarsus, İç-İl (İçel) ile Teke (Antalya), Hamid (Isparta) ve Menteşe’de (Muğla) yoğunlaşmışlardı. Tarsus yöresindekiler çiftçilikle uğraşıyorlardı. İç-İl İğdirleri bu boyun Anadolu’daki en büyük bölümünü oluşturuyorlardı. Bunlar Karı Taş, Gülnar ve Mut yörelerine dağılmışlardı. Teke sancağı İğdirleri de büyük bir Türkmen topluluğuydu; çok sayıda oymak bu sancağın Karahisar kazasında, Hamid sancağındakiler Eğirdir yörükleri arasında, Menteşe sancağındakiler de Horzumlu obalarıyla birlikte yaşıyorlardı.

Anadolu’ya gelmeyip Mangışlak’ta kalan büyük bir İğdir topluluğu Eymür, Döğer, Çavuldur, Karkın ve Salur boylarına bağlı oymaklarla birlikte yaşıyorlardı. 18. yüzyılda bunların bir bölümü Çavuldur ve Soynacılarla birlikte Kuzey Kafkasya’ya göç etti. Kaynaklara göre İran’da Kargai adlı büyük bir topluluğun içinde çok sayıda İğdir obası vardı.

Anadolu’da İğdir boyunun kurduğu ya da bu boyun adını taşıyan köy sayısı 16. yüzyıl kaynaklarında 43 olarak belirtilirken, bu sayı günümüzde 14’e düşmüştür.

Advertisement


Leave A Reply