Iğdır Tarihçesi ve Iğdır İlinin Tarihi Yerleri Nereleridir?

0
Advertisement

Iğdır ilinin tarihi, tarihçesi. Iğdır ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

Selçuklu Kervansarayı

Selçuklu Kervansarayı

Iğdır tarihi Urartulara kadar uzanır. Kısa bir Med istilasından sonra bölge Pers egemenliğine girdi (İÖ 6. yüzyıl ortaları). Anadolu’daki Pers egemenliğine son veren Büyük İskender, yöreyi topraklarına kattı (İÖ 333). Onun ölümünden sonra da Seleukoslar, Parthlar, Roma ve Sasaniler il topraklarına egemen oldular. Nihavent Savaşı’nda (624) Sasanileri yenilgiye uğratan Halife Ömer, bölgeyi Arap İmparatorluğu’na bağladı. Emevi ve Abbasi dönemlerinde il toprakları Araplarla Bizanslılar arasında sürekli el değiştirdi. Türklerin bölgeyi ele geçirmeleri (1064) üzerine yöreye Oğuz boylan yerleştirildi. Moğol istilası bölgeyi büyük yıkıma uğrattı (1239). Bir ara Safevilerin eline geçtiyse de Çaldıran Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarına katıldı (1514). Kısa bir süre İran’ a bırakıldıysa da (1737, İstanbul Antlaşması) yeniden geriye alındı (1746). 1878-1918 arasında Rus egemenliğinde kaldı, bir ara Ermeniler tarafından işgal edildikten (1919) sonra geriye alındı (1920). Cumhuriyet’in ilanından sonra Kars’a bağlı bir ilçe oldu. 27 Mayıs 1992’de Kars İli üçe bölünerek Ardahan ile birlikte il yapıldı.

Tarihsel Eserler: İl merkezinde tarihsel değer taşıyan önemli eser yoktur. Kervan yolları üzerinde bulunması nedeniyle günümüze ulaşan en önemli yapı, merkeze 25 km uzaklıktaki Kervansaray Köyü yakınlarındaki Selçuklu Kervansarayındır. Günümüzde oldukça yıkık olan yapı, 13. yüzyıla tarihlenir.


Leave A Reply