İğne Yapraklı Ormanlar Hakkında Bilgi

0

İğne yapraklı ormanlarda hangi ağaçlar yetişir, nerelerde ve nasıl topraklarda yetişirler? İğne yapraklı ormanların özellikleri, hakkında bilgi.

igne-yaprakli-ormanİğne Yapraklı Orman; iğne ya da pulsu yapraklı ve kozalaklı ağaçların oluşturduğu topluluktur. Genellikle, Kuzey Yarıküre’nin kışı sert ve yıllık yağışı yüksek olan kuzey enlemlerinde ve ayrıca ılıman bölgelerin yüksek dağlarında bulunur. Avrasya’nın kuzeyindeki iğneyapraklı ormanlara tayga ya da kuzey (boreal) ormanlar adı verilir, iğneyapraklı ormanların en önemli ağaçlan çam, ladin, göknar, sedir ve melezdir. Biçim ve yükseklikleri birbirine yakın olan bu ağaçlar, çoğunlukla çalı ve ot katının bulunduğu, birbirine benzer ortamlarda gelişirler. Ormanın tabanını kaplayan ciğeryosunları, yaprakyosunları ve likenler ise yosun katını oluştururlar.

İğneyapraklı ormanlar podzol adı verilen açık renkli ve genellikle asitli topraklarda yetişir; pekişik bir mor tipi humus katmanı içeren, mineral ve organik maddelerce zengin olmayan bu topraklarda ayrışmayı sağlayan en yaygın organizmalar mantarlardır; solucan gibi omurgasızlar ise çok az bulunur.

Başlıca sivrisinek ve sinek gibi çeşitli böceklerin yaşadığı bu ormanlarda sıcaklığın düşük olması nedeniyle yılan ve kurbağa gibi soğukkanlı omurgalılara da rastlanır, iğneyapraklı ormanlarda ayrıca ağaçkakan, çaprazgaga, ötleğen, çalıkuşu, sıvacıkuşu, ipekkuyruk, baykuş, şahin ve atmaca gibi kuşlarla sivrifare, sıçan, sincap, sansar, ormantavuğu, sığır, ren geyiği ve kurt gibi memeliler de yaşar.

Avrasya’daki iğneyapraklı ormanların doğusunda egemen olan ağaçlar İsviçre fıstık çamı, Sibirya göknarı, Sibirya melezi ve Larix dahurica’du. Türkiye’nin iğneyapraklı ormanlarında ise başlıca sarı çam, kara çam ve kızıl çam gibi çam türleri ile ladin, göknar ve sedir ağaçları bulunur.


Leave A Reply