İhşitler Devleti Hakkında Bilgiler

0

Mısır’da hüküm sürmüş bir Türk devleti olma özelliği taşıyan İhşitler ya da Ihşıtoğulları devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

İhşitler (Ihşıtoğulları)

Advertisement

934 – 969 yılları arasında Mısır’da hüküm sürmüş bir Türk devletidir. 941’den başlayarak Suriye ve Filistin, 942’den sonra da Hicaz’a hakim olmuşsa da Abbasi Halifeleri’nin nazari egemenliğini tanımakta devam etmiştir. Devlet merkezi Fustât (Eski Kahire), resmi dil Arapça idi.

Devletin kurucusu Muhammet Ihşıt Ebubekir, Ferganalı bir Türk hanedanından gelmiştir, Şam valisi Tugac’ın oğludur. 882’de Bağdat’ta doğan Muhammet Ihşıt, 928’de Remlte, 930’da Şam, 933’te Mısır valiliklerine atandı.

934’te Abbasîler’i egemen tanımak şartı ile bağımsızlığını ilan etti, ondan önce gene Mısır’da aynı şeyi yapan Türk komutanı Ahmet Tolun’u taklit etmiş oldu.

Ihşıt, 946’da 64 yaşında öldü. Yerine geçen büyük oğlu Ebul-kasım Enucur 14, küçük oğlu Ebul Hasan Ali de 6 yıl saltanat sürdü.

Advertisement

Bu sonuncusunun oğlu Ebu’l – Fevaris Ahmet, Önce haremağası Ebu’l – Misk Kâfûr’un gölgesinde, son yılda da kendi başına 969’a kadar 3 yıl tahtta kaldı. Bu tarihte Şiî Fatımiler, Tunus’tan gelerek Mısır’ı aldılar.


Leave A Reply