İhtilaf Nedir? Sözlük Anlamı

0

İhtilaf ne anlama gelir? İhtilaf kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, islamdaki anlamı nedir, hakkında kısa bilgi.

Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
İhtilaf, İslamda, dinin temel ilkelerinin çerçevesi içinde kalan görüş ayrılığıdır. İhtilaf ilkesi, her Müslümanın, kendi koşullarına en uygun olan şeriat yorumunu seçmesine olanak sağlar. İhtilaf lehinde kullanılan hadislerden birine göre Hz. Muhammed, İslam ümmetindeki görüş ayrılıklarının Allah’ın bir lütfü olduğunu söylemiştir.

Advertisement

İhtilaf ilkesi, ehl-i sünnet içinde dört fıkıh mezhebinin (Malikilik, Hanefilik, Şafiilik ve Hanbelilik) gelişmesini sağlamıştır. Bu mezheplerin her biri aynı dinsel metinlere değişik yorumlar getirirler. İslamın temel ilkelerindeki birlikle karşılaştırıldığında görece önemsiz sayılabilecek bu yorum farklılıkları günlük yaşamda belirleyici önem taşır.

anlaşamamak, bozuşmak, uyuşamamak


Leave A Reply