İhtiyar İle İlgili Cümleler, İhtiyar Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

İhtiyar ile ilgili cümleler. İhtiyar kelimesi içeren “İhtiyar” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İhtiyar İle İlgili Cümleler

İhtiyar Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

 1. *** Rüyada çirkin ve ihtiyar bir kadın görmek iş yüzünden zarara uğramakla yorumlanır.
 2. *** EYT çıkmaz ise ihtiyar bir adam olduğumda emekli olabileceğim.
 3. *** Avıçga ihtiyar adam demektir ve bol bol bulmacalarda çıkmaktadır.
 4. *** Sahilde bankta oturmuş, kitap okumakta olan bir ihtiyar.
 5. *** Kalabalık arasında kalan bir ihtiyar ezilmek üzereyken yakışıklı bir genç tarafından kurtarılır, birbirlerini görünce heyecanla kucaklaşırlar.
 6. *** Windsor’un ihtiyar çapkını Falstaff kadınlara rahat vermemekte, ayrı ayrı mektuplar yazıp aşkını belirtmektedir.
 7. *** Kimi: “İyiden iyiye şaşırdın, ihtiyar!” deye bağırıyordu.
 8. *** Köy Kanunu değiştirilerek, kadına, köyde muhtar ve ihtiyar heyetini seçmek, muhtar ve ihtiyar heyeti üyesi seçilmek hakları verildi.
 9. *** Irmaktan su taşıyan çocuklar, dağ yolunda yere yatmış bir ihtiyar ve yanında dolaşan boz bir eşek görürler.
 10. *** Dağın eteğinde karanlık mı karanlık bir mağara gördü, önünde güleç yüzlü, ak sakallı bir ihtiyar oturuyordu.
 11. *** Evlerin arasında fakir ve önemsiz fakat bir manevi büyüklük ile gökyüzüne doğru yükselen eski camiin küçük ve ihtiyar minaresi daha boştu.
 12. *** İhtiyarın bu sözlerinden sonra, korku ve heyecanla uyanan Hanım Sultan, Keşiş’in karısını da yanma alarak bahçeye koşmuş.
 13. *** İhtiyar amca ile hem yürüyor, hem de tatlı tatlı konuşuyorduk
 14. *** İhtiyar adamlar savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir.
 15. *** İhtiyar, karısı önünde, zayıf atını sürerek tenha dağ yollarından uzaklaştığı vakit rahatlıyordu.
 16. *** Dünyayı görmek ve tanımak amacıyla gezmekte olan öğrenci Wilhelm Meister bir Alman köyünde aklı yitik ihtiyar çalgıcı Lothario’yu dinler.
 17. *** Bu anlamı ile, seçim muhtar ve ihtiyar heyetinden millet meclisine kadar birçok organlara seçmenleri adına hareket ve faaliyet gösterme hakkı verir.
 18. *** İhtiyarlamış olan bu arabayı artık hurdalığa verme zamanı geldi de geçiyor.
 19. *** Büyük Britanya’nın dört kere başbakanlığını yapmış olan bu devlet adamına bütün İngilizler, «Büyük İhtiyar» anlamına «Great Old Man» demişlerdir.
 20. *** Genç, ihtiyar hepimiz, seninleyiz Kızılay.
 21. *** Karagöz Baba, şekeri kahvesi bol, ihtiyar işi bir kahve yap.
 22. *** Bazıları geçmişteki zevklerini özler, ihtiyarlar yanındakilerden şikâyet eder, bazıları da içki âlemlerini düşünürler.


Leave A Reply