II. Ahmet Dönemi

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun 21. padişahı olan II. Ahmet döneminde yaşanan siyasi olaylar ve Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak maddeler halinde konu anlatımı bilgiler.

II. AhmetII. Ahmet dönemi

II. Mustafa, Avusturya’ya karşı üç defa sefere çıktı. Üçüncü seferde, Zenta denilen yerde ağır bir yenilgiye uğradı.

II. Viyana Kuşatmasından beri yapılan savaşlar Osmanlı Devleti’ni içeride ve dışarıda çok zor duruma düşürmüştü.

On altı yıl süren ve Osmanlı ülkesinde iç isyanlara, huzursuzluklara yol açan savaşlardan sonra barışa karar verildi.

Advertisement

İngiltere ve Hollanda’nın aracılığıyla antlaşma imzalandı.

Karlofça Antlaşması (1699)

Antlaşma, Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında ayrı ayrı imzalandı.

Antlaşmaya göre;

1. Banat ve Temeşvar Osmanlılarda kalmak üzere geri kalan bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya’ya bırakıldı.

Advertisement

2. Podolya ve Ukrayna Lehistan’a bırakıldı.

3. Mora Yarımadası’yla, Dalmaçya kıyıları Venediklilere terk edildi.

4. Bu antlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantisi altında olacaktı.

Önemi

Bu antlaşmayla Osmanlılar’ın Orta Avrupa’daki egemenliği sona ermiş oluyordu.

İstanbul Antlaşması (1700)

Advertisement

Karlofça Antlaşmasından bir yıl sonra da Ruslarla barış antlaşması imzalandı.

1. Azak Kalesi ve çevresi Rusya’ya verilecekti.

2. Ruslar, savaş sırasında Dinyeper ırmağı üzerinde işgal etmiş oldukları öteki kaleleri Osmanlılara geri vereceklerdi.

3. Rus Hükümeti İstanbul’da bir elçi bulunduracaktı.

Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının Önemi

Advertisement

1. Karlofça ve İstanbul antlaşmaları, Osmanlı Devleti’nin büyük toprak kayıplarına uğradığı ilk antlaşmalardır.

2. Avrupa ülkeleri karşısında Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü kesin bir şekilde sona ermiş gerileme dönemi başlamıştır.

3. Yüzyıllar süren savaşlarla elde edilen yerler on altı yılda kaybedildi. Orta Avrupa Osmanlı egemenliğinden çıktı.

4. Osmanlı ordusunun Avrupa’daki bilim ve tekniğin çok gerisinde olduğu ve orduda reform yapma gereği açıkça anlaşıldı.

Advertisement

Leave A Reply