II. Alâeddin Keykubad Dönemi Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından II. Alâeddin Keykubad dönemi ve hayatı ile ilgili bilgiler

II. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu sultanı (1239-1254). Hükümdarlık dönemi: 1246-1254.

Advertisement

II. Giyasettin Keyhüsrev’in oğludur. Babasının en küçük oğlu olduğu halde, annesi Gürcü Hatun’un sultan üzerindeki etkisi nedeniyle veliaht ilan edildi. Ancak Şemsettin Isfahani, Celalettin Karatay ve Fahrettin Ebubekir gibi devlet adamları sultanın 1246’da ölümü üzerine Uluborlu Meliki İzzettin Keykâvus’u Akşehir’de sultan ilan ettiler. Daha sonra Konya’da düzenlenen törende bütün devlet adamları ve komutanlar da ona biat ettiler. Bu sırada tahta çıkan Moğol hükümdarı Güyük Han, bağlı hükümdarlara haber gönderip Moğolistan’a çağırdı. Anadolu Selçuklu Devleti adına Moğolistan’a giden sultanın kardeşi Rüknettin Kılıç Arslan, Moğolistan’dan dönüşünde Sivas’ta hükümdarlığını ilan etti (1249).

Fakat ülkenin ünlü kişilerinden Gıyasettin Karatay araya girip Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev’in üç oğlunu birlikte tahta çıkarmayı başardı. Celalettin Karatay’ın kişisel çaba ve yeteneğiyle kurulan dört yıllık olaysız ortam, 1254’te ölümüyle yeniden bozuldu. Alaattin Keykubat’ın Moğol hükümdarı Mengü Han’ı ziyarete gitmesi ve onun Moğolların yardımıyla tahta tek başına çıkacağı söylentileri öteki iki kardeşi telaşlandırdı. Onlar da hemen Moğolistan’a kendi elçilerini gönderdiler. Alaattin Keykubat Erzurum’a vardığı sırada belki de İzzettin Keykâvus’ un satın aldığı lalası Muslih Hadim’in hiyaneti sonucu öldürüldü ve annesi Gürcü Hatun’un yanına gömüldü.


Leave A Reply