II. Amenemhat Hayatı

0

II. Amenemhat kimdir? Mısır firavunlarından 2. Amenemhat hayatı, biyografisi, dönemi ve hükümdarlığı hakkında bilgi.

II. Amenemhat

II. Amenemhat; İÖ 1929-1895 arasında hüküm sürmüş Mısır firavunudur. 12. sülaleyi kuran I. Amenemhet’in torunudur. Mısır’ın ticaret ilişkilerini geliştirmiş, ekonomik bakımdan gelişmesini sağlamıştır.

Amenemhet tahtı babası I. Sesostris’le paylaştığı dönemde altın çıkartmak için Nübye’ye (bugün Sudan) bir sefer düzenledi. Daha sonra kendi hükümdarlığı sırasında da altın ve bakır elde etmek için Nübye ve Sina’ya seferler yaptı. Sina’da yeni bir maden ocağı açıldı. Bugünkü Somali’nin yakınlarında, Afrika kıyısındaki Punt’a bir ticaret seferi gerçekleştirildi. Günümüzde birçok Suriye kentinde ele geçen Amenemhet heykelleri, Yukarı Mısır’daki Tavd kasabasında bir tapınakta bulunan, Girit ve Suriye üsluplarından izler taşıyan eşyalar içeren firavunluk hazinesi, o dönemde yabancı ülkelerle yürütülen ilişkileri doğrulayan kanıtlardır.

Mısır içindeki bölge valileri Amenemhet döneminde yönetimin kilit noktası olma rollerini sürdürdüler. Valiler için doğdukları kentlerin yakınlarında süslü mezarlar hazırlandı. Amenemhet’in, Kahire’nin güneybatısında vaha benzeri bir çöküntü alanı olan el-Feyyum yakınlarında Dahşur’da bulunan piramit mezarı, babasınınki örnek alınarak yapılmıştır. Bu mezarda taş bir bölme ve destek dubarları üstüne yerleştirilmiş kireçtaşından bir lahit vardır. Mezarın yakınında, Amenemhet’in kızlarından birisine ait olan ve dönemin sanatının eriştiği üstün düzeyi yansıtan mücevherler bulunmuştur.


Leave A Reply