II. Mahmut Döneminde Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde yönetim alanında yapılan yenilikler ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız.

II. Mahmut

II. Mahmut

*** XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da idari alanda yapılan yenilikler nedeniyle Osmanlı Devleti’ndeki Divan Kurulu, yetersiz olmaya başlamıştı. II. Mahmut, ilk kez Orhan Bey‘in kurmuş olduğu Divan Kurulu’nu kaldırdı. Bunun yerine bugünkü anlamda bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu. Bakanlıklara geniş yetkiler verildi.

Advertisement

*** Devlet memurları; dahiliye (içişleri) ve hariciye (dışişleri) olmak üzere ikiye ayrıldı.

*** Dirlik sistemi kaldırılarak bütün devlet memurlarına maaş bağlandı.

Bu uygulama ile merkezi otoritenin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

*** Görevden alınan veya ölen devlet adamlarının mal varlığına el koymak demek olan müsadere usulü kaldırıldı.

Advertisement

Böylece özel mülkiyetin yaygınlaştırılması kolaylaştırıldı.

*** Osmanlı uyruğundaki herkese tam bir din ve mezhep özgürlüğü tanındı.

*** İller merkeze bağlandı ve ayanılık kaldırıldı.

*** Mahalle ve köylerde muhtarlıklar, şehirlerde ise posta ve polis teşkilatları kuruldu.

*** Osmanlı Devleti’nde ilk kez karantina servisleri kurulmuştur.

*** Memurların sarık, cübbe ve şalvar giymeleri yasaklandı; fes, pantolon ve ceket giymeleri zorunlu hale getirildi.

Advertisement

*** Yurt dışı seyahatlerinde pasaport uygulaması getirilerek yurda giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

*** Devlet dairelerine padişahın resminin asılması zorunlu tutuldu.


Leave A Reply