II. Meşrutiyet Döneminde Kanun-i Esasi’de Yapılan Değişiklikler

0
Advertisement

II. Meşrutiyet ile Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin ne anlama geldiği ile ilgili bilgiler.

*** Padişah Mebuslar Meclisi’nde anayasaya bağlılık yemini edecektir.

Kanun üstünlüğü ilkesi güçlendirilmiştir.

*** Padişah, Bakanlar Kurulu’nun yalnızca başkanını seçmekle yükümlüdür.

*** Bakanlar Kurulu Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumludur.

Advertisement

Bu maddelerle, daha önceki meşrutiyet yönetiminde padişaha verilmiş olan yürütme ile ilgili yetkiler kısıtlanmıştır. Böylece, millet iradesi yürütme organı (hükümet) üzerinde denetim hakkı kazanmıştır.

*** Mebuslar Meclisi, başkanını kendisi seçer.

*** Ekonomi, ticaret ve barış antlaşmaları Mebuslar Meclisi’nin onayından sonra yürürlülüğe girer.

*** Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisi padişahtan izin almadan yasa önerme hakkına sahiptir.

Advertisement

*** Padişah, veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden yeniden mecliste kabul edilirse bu tasarıyı onaylamak zorundadır.

Bu maddelerle, padişahın yasama yetkisi kısıtlanmıştır.

Padişahın meclisi feshetme yetkisi zorlaştırılmıştır.

Padişaha, Meclis’te anayasaya bağlılık andı içme yükümlülüğü getirilmiştir.

Advertisement

Padişahlık makamı sembolik hale gelmiştir.

Padişahın yönetimdeki etkinliği azalmış, halkın yönetime katılımı artmıştır.


Leave A Reply