II. Selim Dönemi

0
Advertisement

Sarı Selim olarak da geçen Kanuni’nin oğlu II. Selim dönemi siyasi olaylarının maddeler halinde belirtlidği yazımız.

II. Selim (Sarı Selim)II. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1566-1674)

Sakız Adası’nın Fethi (1566)

Sakız, Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergiye bağlanmıştı. Ancak, Sakızlılar vergilerini düzenli olarak ödemedikleri gibi fırsat buldukça Osmanlı donanmasına da zarar veriyorlardı.

Osmanlılar için tehlikeli olmaya başlayan bu ada fethedildi.

Advertisement

Yemen’in Yeniden Alınması (1570)

Kanunî döneminde Hint Seferleri sırasında Yemen alınmıştı. Daha sonra isyanlar çıkmış, Osmanlı denetimi oldukça zayıflamıştı.

Yemen, yeniden egemenlik altına alındı.

Kıbrıs’ın Fethi (1571)

Advertisement

Kıbrıs, Mısır yolu üzerindeydi. Venedikliler bu adayı ellerinde bulundurmalarına karşılık Osmanlılara vergi veriyorlardı.

Ancak, Mısır yolunun güvenliği açısından adanın alınması gerekiyordu. Bir yıl süren kuşatmadan sonra Kıbrıs alındı. Buraya, Anadolu’dan götürülen Türkler yerleştirildi.

İnebahtı Deniz Savaşı (1571)

Kıbrıs’ın alınması, Avrupa birleşik donanmasını harekete geçirdi.

Advertisement

Birleşik Haçlı donanması, İnebahtı Körfezi civarında Osmanlı donanmasına baskın yaptı. Osmanlılar yenildiler ve çok büyük kayıplara uğradılar.

Bu savaşta kendi filosunu kurtararak istanbul’a götüren Uluç Ali Reis, Kaptan-ı Deryalığa getirildi ve adı da Kılıç Ali olarak değiştirildi.

Osmanlılar 5-6 ay gibi kısa bir sürede yeni bir donanma hazırlayarak Akdeniz’e gönderdiler.

Tunus’un Fethi (1574)

Akdeniz’e açılan bu yeni Osmanlı Donanması, karşısında bir düşman göremeyince Tunus üzerine yürüdü. Tunus, Osmanlı ülkesine katılarak bir beylerbeylik haline getirildi.

Advertisement

Bu gelişme üzerine Venedikliler Osmanlılarla anlaşarak vergi vermeyi yeniden kabul ettiler.

Astırhan Seferi

Nedenleri

1. Ruslar’ın Astırhan Devleti’ni yıkmaları ve bu devletin hanedan üyelerinin Osmanlılara sığınması

2. Don-Volga kanalının açılmak istenmesi

Advertisement

Bu iki ırmak bir kanalla birleştirilirse;

a. Osmanlı donanması Hazar’ın dogu kıyılarına kadar kontrol hattı kuracak, Osmanlılar, Asya içlerine kadar fiilen egemen olacaklardı.

b. İran seferlerinde donanmanın desteği sağlanacak,

c. Rusların güneye inmeleri engellenecek,

Advertisement

d. Kuzeyden çevrilen İran, tehlikeli olmaktan çıkacak,

Sonuçları

Kırım Hanı’nın olumsuz tutumu ve Rusya’nın engellemeleri nedeniyle başlanmış olan kanal yapımı yarım bırakıldı.

Kırım Hanı, kanalın yapılması halinde Osmanlıların artık Kırım kuvvetlerine ihtiyacı kalmayacağını ve Kırım’ın doğrudan doğruya merkezden yönetilen bir vilayet haline getirileceğini sanıyordu.

Advertisement

Aynı dönemde Süveyş Kanalı projesi de düşünülmüş; ancak projenin önemi takdir edilemediğinden üzerinde fazla durulmamıştır.


Leave A Reply